Successiewet

De successiewet is een Nederlandse wet waarin de erfbelasting en de schenkbelasting worden geregeld. Het is in Nederland zo geregeld dat er bij een erfenis of een schenking boven een bepaald bedrag belasting betaald moet worden. Wilt u weten hoeveel? Lees dan deze blog.