25 november 2015 Nieuws

Heeft u in 2015 al geschonken? 

Voorkom het betalen van teveel belastingkosten

Vrijstellingen schenken
Het is fiscaal gunstig om ieder jaar het vrijgestelde bedrag van de schenkbelasting te schenken. Zo neemt uw vermogen af zonder dat het schenkbelasting kost. Daarbij komt dat over een kleiner vermogen bij uw overlijden minder erfbelasting betaald hoeft te worden door uw erfgenamen. U kunt op verschillende manieren schenken; dat kan door geld over te maken op de rekening van de begunstigde, maar bijvoorbeeld ook schenken zonder dat de portemonnee open moet. Dit laatste wordt een ‘papieren schenking’ genoemd. Deze schenking moet bij de notaris worden vastgelegd en verkleint uw vermogen omdat er een schuld in uw vermogen ontstaat. Hierdoor betaalt u bijvoorbeeld minder inkomstenbelasting over het saldo in box 3 (sparen en beleggen), minder AWBZ-zorgbijdrage en minder erfbelasting. U moet wel jaarlijks een rente over de papieren schenking aan de begunstigde betalen. Voor veel mensen is dit een prettige manier van schenken: je houdt controle over je vermogen maar bespaart wel belasting.

Rente betalen op ‘papieren schenkingen’
Het is mogelijk een geldbedrag te schenken en het geschonken bedrag in de portemonnee te houden. Dit wordt een ‘papieren schenking’ genoemd. Heeft u zo’n schenking al eens gedaan? U moet jaarlijks rente over de schenking betalen. Vóór 31 december 2015 moet de rente over het jaar 2015 betaald worden. Betaalt u de rente niet, dan kunt u met deze schenking geen erfbelasting besparen. En dat is vaak het doel waarmee de schenking is gedaan.

Schenking bij de notaris vastleggen
Het vastleggen van een schenking bij de notaris heeft verschillende voordelen. Daarom doen veel ouders dat. Door de akte staat namelijk vast welk bedrag er precies is geschonken. En als niet alle kinderen hetzelfde bedrag geschonken hebben gekregen of de schenking als een voorschot op de erfenis moet worden gezien. Veel ouders kiezen er ook voor om in een akte vast te leggen dat de schenking voor het eigen kind is en niet met een partner gedeeld mag worden bij een echtscheiding van dat kind.

Bron: Netwerk Notarissen

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook