25 juni 2015 Familie en relatie

Schenken

Schenken kunt u op verschillende manieren doen. Op papier of in contanten, ieder jaar of eenmalig. Zo kunt u bijvoorbeeld aan uw kinderen schenken of aan een goed doel. Belastingvrij schenken voor een koophuis behoort ook tot de mogelijkheden. Wilt u meer informatie? Lees dan gerust verder. Of neem direct vrijblijvend contact met ons op.

Waarom zou u schenken?

Er zijn twee redenen om te schenken:

 • omdat u gul/vrijgevig bent: u gunt een gedeelte van uw vermogen
 • uw wilt uw vermogen verlagen

Verschillende manieren om vermogen te verlagen

Als u uw vermogen wilt verlagen met het oog op het verlagen van de erfbelasting, inkomstenbelasting of de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) dan kan dit op verschillende manieren:

 • u maakt uw geld zelf op en geniet er lekker van;
 • u schenkt contant geld;
 • u schenkt wel, maar houdt zelf de beschikking over uw geld (schenken op papier)

Wanneer schenken op papier?

 • als uw geld vastzit, bijvoorbeeld in stenen of in een belegging;
 • als u zelf over uw geld wilt blijven beschikken

schenken op papier

Hoe werkt schenken op papier?

Eigenlijk is het heel simpel: u schenkt een bedrag, maar leent het gelijk weer terug. Zo ontstaat er een vordering van de begiftigde(n) op u. Deze vordering is in beginsel pas opeisbaar bij het overlijden van de schenker. De schenking moet wel worden vastgelegd in een notariële akte.

Schenken om minder erfbelasting te betalen

Als u schenkt om minder belasting te betalen, dan zijn er wel een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen:

 • er moet geschonken worden bij notariële akte;
 • elke volgende schenking moet opnieuw in een notariële akte geregeld worden;
 • er moet ieder jaar 6% rente per schenking per kind betaald worden en dit bedrag moet ook daadwerkelijk worden overgemaakt.

Omdat in de jaarlijkse notariële akte wordt bepaald dat de schuld opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende ouder, wordt de nalatenschap lager en is er dus minder erfbelasting verschuldigd.

Schenken om minder inkomstenbelasting te betalen

Door te schenken wordt het vermogen in box 3 verlaagd. Het bedrag van de schenking moet namelijk worden opgegeven als schuld bij de aangifte inkomstenbelasting. Door het ontstaan van een schuld, wordt het vermogen minder.

Let op: als u schenkt, dan moet het bedrag van de schenking door de ontvanger opgegeven worden als vordering. Het kan zijn dat deze vordering belast wordt in box 3. Als dat het geval is, dan betaalt de ontvanger ook over het bedrag van de schenking belasting.

Schenken om eigen bijdrage zorg te verminderen

Als het wonen thuis echt niet meer gaat, is opname in een verpleeghuis soms nog de enige mogelijkheid. Deze verhuizing heeft naast persoonlijke gevolgen ook financiële gevolgen.

De eigen bijdrage kan flink oplopen tot een bedrag van € 2.419,40 euro per maand (2021). Door op tijd maatregelen te nemen, kunt u de kosten van deze eigen bijdrage beperken.

Hoe wordt de hoogte van het bedrag van de eigen bijdrage berekend?

Om de hoogte van de eigen bijdrage voor de zorg vast te stellen, wordt er gekeken naar het inkomen per maand én het vermogen in box 3 van twee jaar geleden. Stel: u komt in 2021 in een zorginstelling terecht, dan wordt er naar uw vermogen in box 3 van 2018 gekeken. Over uw vermogen wordt 4% (na aftrek van het vrijgestelde bedrag) gerekend.

Het vermogen in box 3 bestaat uit

 • spaargeld
 • vakantiewoning of een andere 2e woning
 • familiebezittingen en erfstukken
 • een verhuurde woning
 • effecten

Let op: Omdat het toetsingsmoment voor het vermogen twee jaar terug ligt, duurt het dus ook twee jaar voordat de vermindering van het vermogen doorwerkt in de bijdrage. Regel het dus op tijd!

Hoeveel kunt u belastingvrij schenken?

Jaarlijks kunt u per kind een bepaald bedrag belastingvrij schenken. De tabel met tarieven en vrijstellingen voor Erfbelasting & Schenkbelasting 2021 vindt u onderaan de pagina.

Schenken aan een goed doel

Als u een goed doel wilt steunen kunt u door een schenking in een bepaalde vorm – een zogenaamde lijfrenteschenking – zelf inkomstenbelasting besparen. Op de site van de Belastingdienst kunt u opzoeken of het goede doel waaraan u wilt schenken ANBI is aangewezen. Is uw goede doel ANBI aangewezen, dan betaalt u geen schenk- en erfbelasting. ANBI goede doelen moeten op hun website verplicht een aantal gegevens publiceren:

 • wie de bestuurders zijn;
 • welke activiteiten het goede doel heeft ondernomen;
 • de financiële verantwoording;
 • het beloningsbeleid.

Meer lezen over de mogelijkheden om een goed doel tot erfgenaam te maken leest u hier.

Schenken en juridisch advies

Er zijn nog veel meer schenkingsmogelijkheden, neem contact op met onze experts voor de verschillende opties. Wij brengen graag persoonlijk in kaart wat de voor- en nadelen zijn van uw wensen.

Bekijk hier de successiekaart van 2021

Brochure afbeelding
Schenken
Lees meerover het levenstestament, de volmacht, het testament en in welke situaties dit van belang is.