19 juni 2017 Nieuws

Nieuwe huwelijksregels 2018

De nieuwe huwelijksregels gaan in op 1 januari 2018. Dit heeft gevolgen voor zowel de mensen die gaan trouwen of al getrouwd zijn. Op dit moment trouwen koppels die voor het ja-woord geen huwelijkse voorwaarden bij de notaris hebben opgesteld, automatisch in gemeenschap van goederen. Alle schulden en bezittingen vallen hieronder en moeten bij een scheiding 50-50 gedeeld worden. De nieuwe wet die ingaat op 1 januari 2018 zorgt ervoor dat niet meer alle bezittingen en schulden in gemeenschap van goederen vallen.

 

Wat hoeft u niet te delen bij een scheiding?


Erfenissen en schenkingen die vóór of tijdens het huwelijk zijn verkregen hoeft u niet de delen bij een scheiding. Ook bezittingen en schulden die op uw naam stonden voordat u ging trouwen hoeven niet gedeeld te worden bij een scheiding.

Bezittingen zijn onder andere een huis, een bankrekening of een auto. Schulden zijn de bedragen die bijvoorbeeld openstaan op uw creditcard, achterstallige abonnementsgelden en een hypotheek of andere lening die u heeft afgesloten.

 

Wat deelt u wel bij een scheiding?

Inkomen en vermogen dat tijdens het huwelijk binnenkomt en ook de schulden die u tijdens het huwelijk aangaat, zoals een creditcardschuld of een lening die u afsluit worden gedeeld bij een scheiding. Ook de bezittingen en de schulden die u vóór het huwelijk al samen had vallen hieronder.

 

Al getrouwd

Wanneer u al getrouwd bent dan gelden de nieuwe huwelijksregels in principe niet voor u. Maar wie onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd doet er goed aan de inhoud hiervan eens onder de loep te nemen. Zo kunt u checken of de inhoud hiervan nog wel overeenkomt met uw huidige situatie en uw wensen. Mocht dit niet meer zo zijn, dan kunt u samen met uw partner bij de notaris de huwelijkse voorwaarden aanpassen.

Als u een testament heeft, dan is het goed om daar regelmatig naar te laten kijken. De nieuwe huwelijksregels hebben namelijk effect op uw testament. Ook zijn er de laatste jaren regelmatig wijzigingen in wetten doorgevoerd waardoor uw testament op onderdelen anders kan uitpakken dan u had kunnen voorzien.

Nog geen testament? Voor getrouwde partners is alleen de basis in de wet geregeld. Daarom is het ook voor getrouwde partners belangrijk om na te denken over een testament.

4 redenen om een testament op te stellen:

  1. U wijst zelf aan wie uw erfgenamen zijn en wie, wat, wanneer van u krijgt.
  2. U kunt met een testament één of meerdere vertrouwenspersonen een belangrijke taak geven na uw overlijden. Bijvoorbeeld het afwikkelen van uw erfenis, het zorgen voor uw minderjarige kind(eren) of huisdier(en).
  3. In een testament kunt u clausules opnemen die belasting kunnen besparen voor uw nabestaanden.
  4. Ook kunt u in een testament regelen wat er na uw overlijden moet gebeuren met uw online leven: verder leven of de stekker uit de sociale media.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook