22 juni 2015 Familie en relatie

Scheiden

Aan scheiden dacht u niet toen u elkaar het ja-woord gaf of toen u een geregistreerd partnerschap aanging. Helaas is een en ander anders verlopen en heeft u samen besloten om te gaan scheiden. Het liefst wilt u zo goed en soepel mogelijk uit elkaar gaan en daarom heeft u een mediator of een echtscheidingsadvocaat in de arm genomen. Een notaris kan u in dit proces ook helpen. Dit heeft een aantal voordelen:

  • een notaris is altijd onafhankelijk en onpartijdig en houdt dus rekening met de belangen van alle partijen;
  • een notaris kan door zijn ervaring met emotie goed optreden als bemiddelaar;
  • door de kennis van relatievermogensrecht, erfrecht en fiscaal recht weet u zeker dat alles juridisch goed geregeld wordt;
  • als u een eigen huis heeft, moet u naar de notaris i.v.m. de verdeling van de woning;
  • de afspraken die gemaakt worden in een notariële akte, zijn zonder tussenkomst van een rechter afdwingbaar. Dit zorgt voor zekerheid.

Scheiden met een samenlevingsovereenkomst, geregistreerd partnerschap, huwelijk

Of u nu uit elkaar gaat, terwijl u gehuwd was, een geregistreerd partnerschap had of een samenlevingsovereenkomst had opgesteld, er zal altijd een onderlinge overeenkomst gemaakt moeten worden waarin de afspraken die u samen maakt beschreven staan. Denk hierbij aan een ouderschapsplan, een alimentatieberekening, wie het huis toebedeeld krijgt, hoe om te gaan met over- of onderwaarde van de woning, pensioen verdeling, etc.

Er zijn echter een paar verschillen: bij een huwelijk moet er een echtscheidingsconvenant worden gemaakt en ingeschreven, bij een geregistreerd partnerschap moet er een echtscheidingsconvenant worden gemaakt en moet de gemeente op de hoogte gesteld worden en bij een samenlevingsovereenkomst is een onderliggende overeenkomst voldoende.

Scheiden met schulden

Bij een scheiding moet alles verdeeld worden, dus ook de schulden. Hoe regel je nu wie wat betaalt?

Hoofdelijk aansprakelijk

Hoofdelijk aansprakelijk betekent dat beide partners, ieder afzonderlijk, verantwoordelijk zijn voor een schuld. Als u bijvoorbeeld samen een hypotheek bent aangegaan bij de koop van uw woning, dan bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk. De bank mag dus bij één van u de schuld opeisen en hoeft niet de ene helft bij de één en de andere helft bij de ander te verhalen. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor alle schulden bij een huwelijk of partnerschap met gemeenschap van goederen. Soms geldt dit ook bij huwelijkse voorwaarden of ongehuwde en ongeregistreerde partners.

Schulden worden gedeeld door twee

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, worden de schulden bij een scheiding door twee gedeeld. De gemeenschap van goederen eindigt als het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. Als er na de indiening nog schulden gemaakt worden, dan zijn deze voor eigen rekening. Het is mogelijk om bij de rechter om voorlopige voorzieningen te vragen. Dit kun je doen als het lang duurt voordat het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend, bijvoorbeeld omdat er nog geen overeenstemming over bepaalde zaken is bereikt. Als een van de partijen dan niet wil delen in de schulden die de andere partij nog kan maken, is dit een mogelijkheid.

Huwelijkse voorwaarden en schulden

In de akte van huwelijkse voorwaarden kunnen afspraken gemaakt worden voor een andere verdeling, voor als u in de toekomst zou gaan scheiden. Deze akte wordt voor of tijdens het huwelijk op bij de notaris opgemaakt. Als u dan onverhoopt gaat scheiden, gelden de gemaakte afspraken in de akte.

Afwijken van gemaakte afspraken

Het kan zijn dat u toch wilt afwijken van de afspraken. Dit kan bijvoorbeeld omdat u vindt dat een schuld door één van u overgenomen moet worden omdat u dit eerlijker vindt. Dit kan alleen als de schuldeiser hier mee instemt. Als de schuldeiser dit niet wil, dan blijft u beiden aansprakelijk voor de schuld. Stemt een schuldeiser hier wel mee in, dan is het verstandig om deze afspraken goed vast te leggen in het echtscheidingsconvenant.

Scheiden met kinderen

Scheiden is nooit leuk, maar als er kinderen zijn, is het extra belangrijk om samen in goed overleg afspraken te maken. Bijvoorbeeld over een omgangsregeling, kinderalimentatie of partneralimentatie. Een mediator kan u hier goed bij helpen. Wij raden dan ook aan om een mediator in te schakelen als u (minderjarige) kinderen heeft.

Checklist scheiding

Omdat er tijdens een scheiding zoveel geregeld moet worden, is het bijna onoverkomelijk dat er iets vergeten wordt. Bijvoorbeeld als een ex-partner overlijdt, heeft de andere partner nog rechten óf een ex-partner blijft in het gezamenlijke huis wonen en een aantal jaren later wil hij het verkopen. De andere ex-partner blijkt dan nog eigenaar te zijn. Als u een notaris bij uw echtscheiding betrekt, dan weet u zeker dat u alles goed regelt en er niets vergeten wordt, denk aan:

  • het wijzigen van de polis van uw levensverzekering, na de scheiding is het vaak niet de bedoeling dat de ex-partner de uitkering uit de levensverzekering krijgt;
  • afspraken over het pensioen. Ex-partners hebben recht op het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Denk hierbij wel aan het verschil tussen; ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen;
  • het uitvoeren van de afspraken die in het echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd. Dat de afspraken gemaakt zijn, wil nog niet zeggen dat ze ook nageleefd zijn;
  • het checken van het testament en de rechten van de ex-partner daarin.

Wat kost een scheiding

De kosten van een scheiding zijn per situatie verschillend. Is er een huis aanwezig, zijn er kinderen, wat moet er verdeeld worden, wat zijn de afspraken in het echtscheidingsconvenant, etc. Naast de kosten van een advocaat of mediator zijn er ook kosten aan de akte van verdeling verbonden. Wilt u meer informatie over uw situatie? Neem contact met ons op via 088-4334333 of via e-mail info@abmaschreurs.nl.

Brochure afbeelding
Samen Verder
Alles over wat er volgens de wet geregeld is bij samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap, en wat u zelf kunt bepalen.