verschil leveringsakte en koopakte 23 januari 2024

Verschil tussen leveringsakte en koopakte

Ben je benieuwd wat het verschil is tussen de koopakte en de leveringsakte? Een akte is niets meer dan een schriftelijke verklaring van een overeenkomst. Er bestaan verschillende soorten aktes, maar in dit geval gaat het om aktes die door een notaris zijn opgesteld. Wat onderscheidt deze twee aktes en waarvoor dienen deze schriftelijke verklaringen eigenlijk?

Wat is een koopakte?

Dit is het allereerste officiële document dat je als koper moet ondertekenen, ook wel bekend als het koopcontract. Zodra je deze schriftelijke overeenkomst hebt ondertekend, begint de wettelijke bedenktijd van drie dagen. Deze bedenktijd is bedoeld om je de mogelijkheid te geven kosteloos van de aankoop af te zien. Na deze bedenktijd wordt de deal definitief en gelden er andere regels als de verkopende partij of de koper(s) de overeenkomst willen annuleren.

Wat is een leveringsakte?

De leveringsakte fungeert als een soort eigendomsbewijs, waarin standaardgegevens zijn opgenomen die behoren tot de rechtmatige eigenaar van het pand. De essentiële informatie die in deze akte wordt vastgelegd, omvat:

 • Titel van de overdracht
 • Gegevens van de huidige eigenaar
 • Kadastrale gegevens
 • Koopakte
 • Overdrachtsbelasting
 • Erfdienstbaarheden
 • Bijzondere bepalingen

Zodra de leveringsakte is ondertekend, kan de overdracht van eigendom plaatsvinden. Dit is het langverwachte moment waarop het huis officieel een nieuwe eigenaar krijgt.

Belangrijkste verschillende tussen een koopakte en leveringsakte

De makelaar of notaris stelt de koopakte op, waarin alle afspraken over de koop, verkoop en levering worden vastgelegd. De leveringsakte komt voort uit deze koopovereenkomst en wordt door de notaris opgesteld voor de feitelijke overdracht van de woning. Iedereen met voldoende kennis kan in principe een koopovereenkomst opstellen, maar de leveringsakte moet altijd via de notaris verlopen.

verschil tussen leveringsakte en koopakte

Wat staat er in een koopakte?

Dit koopcontract bevat de afspraken die jij of jullie met de verkoper(s) hebben besproken. Voor een koopakte gelden grotendeels standaard richtlijnen, zoals:

 • Gegevens van de verkopende partij
 • Afgesproken koopsom
 • Gedetailleerde omschrijving van de koopsom, inclusief het pand en de inboedel ter overname
 • Datum van de officiële overdracht
 • Bijzondere bepalingen
 • Ontbindende voorwaarden
 • Afspraken met betrekking tot bodemverontreiniging en bezwarende bepalingen
 • Waarborgsom of bankgarantie

Wat staat er in een leveringsakte?

In de leveringsakte worden alle afspraken vastgelegd die de koper en verkoper hebben gemaakt in het eerder ondertekende voorlopige koopcontract. De inhoud van de leveringsakte moet overeenkomen met wat er in de voorlopige koopovereenkomst is vastgelegd. Het is mogelijk dat de notaris, na overleg met alle betrokken partijen, de afspraken nog aanvult. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de notaris van mening is dat op een bepaald gebied de rechtszekerheid nog onvoldoende is gewaarborgd.

Koopakte of leveringsakte laten opstellen?

Overweeg je om een koopakte of leveringsakte op te stellen? Kies voor zekerheid en professionaliteit bij Abma Schreurs. Onze ervaren experts zorgen ervoor dat je documenten nauwkeurig worden opgesteld, in lijn met je wensen. Neem vandaag nog contact met ons op.