12 februari 2024 Blog

Ondervolmacht

Een ondervolmacht, wat is dat eigenlijk? Misschien hoor je er niet zo vaak over, maar het is eigenlijk heel belangrijk in de juridische en financiële wereld. In deze blog lees je wat het precies is en waarvoor het specifiek gebruikt wordt. Lees hieronder meer.

Wat is een ondervolmacht?

Misschien denk je erover na om je kind een algemene volmacht te geven. Met zo’n volmacht kan je kind bijvoorbeeld je huis verkopen als je naar een verpleeghuis gaat. Maar wat als de overdracht bij de notaris op een dag is dat je kind er niet kan zijn? Hier komt een ondervolmacht van pas. Dat betekent dat je kind de volmacht behoudt, maar een klein deel tijdelijk overdraagt aan iemand anders, zoals een medewerker van de notaris.

In je levenstestament kan je ook regelen dat je gevolmachtigde de volmacht helemaal aan iemand anders mag geven. Bijvoorbeeld als je gevolmachtigde ziek wordt en een vervanger moet zoeken. Dan stapt de oorspronkelijke gevolmachtigde even op de zijlijn. Dit noem je ook wel ‘substitutie’, wat eigenlijk gewoon betekent dat je iemand anders in jouw plaats zet. Soms worden de woorden ‘ondervolmacht’ en ‘substitutie’ door elkaar gebruikt, dus het is handig om gewoon te zeggen wat je bedoelt om verwarring te voorkomen.

De wettelijke definitie van een ondervolmacht

Tenzij anders is bepaald, is een gevolmachtigde slechts in de navolgende gevallen bevoegd de hem verleende volmacht aan een ander te verlenen:

  • Voor zover de bevoegdheid hiertoe uit de aard der te verrichten rechtshandelingen noodzakelijk voortvloeit of in overeenstemming is met het gebruik;
  • Voor zover de verlening van de volmacht aan een andere persoon, in het belang van de volmachtgever, noodzakelijk is en deze zelf niet in staat is een voorziening te treffen;
  • Voor zover de volmacht goederen betreft, die gelegen zijn buiten het land waarin de gevolmachtigde woonachtig is.

ondervolmacht verlenen

Wat is een bijzondere ondervolmacht?

Een bijzondere ondervolmacht betekent dat iemand, die al een algemene volmacht heeft, een klein stukje daarvan (vaak voor een tijdje) aan iemand anders geeft. Bijvoorbeeld, ze kunnen een speciale ondervolmacht geven aan een medewerker van een notariskantoor om een document te ondertekenen, zoals bij een overdracht van eigendom. De persoon die het stukje volmacht krijgt, mag alleen die specifieke handeling doen en heeft geen andere bevoegdheden.

Is het noodzakelijk om naar de notaris te gaan om een ondervolmacht op te stellen?

Nee, meestal kun je zelf een ondervolmacht opstellen met een simpel document. Maar dat wil niet zeggen dat je het helemaal zelf moet doen. Als je een ondervolmacht nodig hebt voor iets bij de notaris, zal de notaris het document voor je maken. En bij de bank hebben ze ook hun eigen standaardformulier voor een ondervolmacht. Je hoeft dus niet zelf aan de slag te gaan om iets op te stellen.

Waarvoor wordt een ondervolmacht gebruikt bij de bank?

Een ondervolmacht bij de bank stelt een persoon in staat om namens iemand anders specifieke financiële taken uit te voeren, zoals: het beheren van bankrekeningen, geld opnemen of betalingen doen. Het wordt vaak gebruikt wanneer iemand niet in staat is persoonlijk naar de bank te gaan. De volmachtgever verleent bevoegdheden aan de gevolmachtigde en de omvang van de volmacht wordt bepaald door wat is vastgelegd in de volmachtakte.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Heb je behoefte aan meer informatie? Wij staan klaar om je te helpen met alle informatie omtrent volmachten. Neem gerust contact met ons op voor meer details en assistentie. Wij zijn beschikbaar om je vragen te beantwoorden en je te voorzien van de juiste informatie.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook