Leveringsakte nodig? Dan bent u bij Abma Schreurs Notarissen aan het juiste adres. Wij helpen u graag bij het opstellen van deze notariële akte. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of lees gerust verder.

Wat is een leveringsakte?

De eigendom van een woning (of ander onroerende zaken) wordt overgedragen met een notariële akte. De akte van levering wordt opgesteld op basis van de inhoud van de getekende koopovereenkomst, uw persoonsgegevens, informatie uit de akte waarbij de eigendom door de koper is verkregen en overige informatie uit het kadaster en andere registers.

leveringsakte

Waarom een leveringsakte?

Om de eigendom van een onroerend goed over te dragen, vereist de wet een leveringsakte. Zonder leveringsakte geen eigendomsoverdracht.

Wat staat er in een leveringsakte?

In de leveringsakte staan alle afspraken die de koper en de verkoper gemaakt hebben in het getekende voorlopige koopcontract. Wat in de leveringsakte staat, moet dus kloppen met wat in de eerder getekende koopovereenkomst staat. Het kan dat de notaris, in overleg met alle betrokken partijen, de afspraken nog aanvult. Dit kan bijvoorbeeld als de notaris op een bepaald onderdeel de rechtszekerheid onvoldoende gewaarborgd acht.

Wat moet er in een leveringsakte staan?

Om er voor te zorgen dat juridisch alles klopt bij de overdracht, zijn er een aantal zaken die in de leveringsakte moeten staan, zodat duidelijk is wat nu van wie is. Denk aan kadastrale gegevens van het onroerend goed, de namen van de huidige en toekomstige eigenaren, de titel van de overdracht, de aankoopprijs, de overdrachtsbelasting en de erfdienstbaarheden en ander bijzondere bepalingen die op het huis rusten.

Wat doet de notaris bij notariële akte?

De notaris is verplicht een aantal noodzakelijke controles uit te voeren, zodat u zeker weet dat u met de ondertekening van de akte eigenaar wordt. Ook zorgt de notaris ervoor dat de woning vrij van hypotheken en beslagen wordt geleverd. Daarnaast controleert de notaris in de openbare registers of derden rechten op de woning hebben die het gebruik van de woning beperken.

Een andere belangrijke taak van de notaris is het regelen van het betalingsverkeer en het waarborgen dat zowel verkoper, koper, de betrokken bank(en) en eventuele anderen veilig en op het juiste moment hun geld betalen en ontvangen.

Wie tekenen de leveringsakte?

De verkoper(s), de koper(s) en de notaris zetten hun handtekening onder de leveringsakte. Na het tekenen van de akte zorgt de notaris dat de akte wordt ingeschreven bij het Kadaster.

leveringsakte_ondertekenen

Wanneer mag de notariële akte getekend worden?

Als aan alle afspraken uit de koopovereenkomst is voldaan, het geld op de derdenrekening van de notaris staat, de notaris kan verklaren dat de woning vrij van hypotheken en beslagen is en als de wettelijke bedenktermijn van 3 dagen om is, kan de akte getekend worden.

Contact opnemen met de notaris

Wilt u dat uw leveringsakte op de juiste manier wordt opgesteld? Dan kiest u voor Abma Schreurs. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. We helpen u graag.

Neem contact op