28 maart 2024 Blog

10 redenen om een levenstestament af te sluiten

Een levenstestament is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij het plannen van je toekomst, maar het is een belangrijk document dat veel mensen over het hoofd zien. Een levenstestament biedt de mogelijkheid om zelf regie te houden over je leven en je bezittingen, zelfs als je niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Benieuwd waarom ook jij een levenstestament zou moeten afsluiten? Hieronder lees je 10 belangrijke redenen waarom je een levenstestament wilt:

1. Je hebt de regie over je eigen leven

Via een volmacht kies je zelf iemand die namens jou beslissingen mag nemen. Ook kun je aangeven hoe je wilt dat die persoon beslissingen neemt. Zo heb je invloed op wat er met jou, je huis en je geld gebeurt wanneer je niet meer in staat bent om zelf keuzes te maken.

2. Controle over financiële beslissingen

Jij kiest wie gemachtigd is om namens jou rekeningen te betalen, je huis te verkopen en schenkingen aan anderen te doen. Zonder levenstestament moet je bij de rechtbank bewindvoering en mentorschap aanvragen en is altijd toestemming van de rechter nodig voor uitgaven boven € 1.500,-. Met een levenstestament kan jouw gemachtigde hier zelfstandig over beslissen.

levenstestament medische beslissingen

3. Zeggenschap over medische beslissingen

In een levenstestament kun je bepalen wie er beslissingen mag nemen over je gezondheid. Dit omvat bijvoorbeeld de keuze wie namens jou mag beslissen over een medische behandeling, wie toegang krijgt tot je medische dossier en wie een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg mag aanvragen.

4. Je kunt zelf aangeven wat je belangrijk vindt

Je kunt het levenstestament zo uitgebreid maken als je wilt. Als je alleen financiële zaken wilt regelen, is dat prima. Wil je ook beslissen wie op medisch gebied namens jou beslissingen neemt? Dat is ook mogelijk. Je kunt ook specifieke instructies geven aan de gemachtigde, maar ook de vrijheid geven om naar eigen inzicht te handelen voor wat het beste is.

5. Onafhankelijkheid van de rechterlijke toestemming

In sommige situaties kan het noodzakelijk zijn om snel beslissingen te nemen, maar het verkrijgen van toestemming van de rechter kan veel tijd in beslag nemen. Met een levenstestament kun je vooraf vastleggen wie namens jou beslissingen mag nemen in dergelijke situaties, zonder dat er toestemming van de rechter nodig is.

waarom levenstestament opstellen

6. Officiële bekendmaking van gevolmachtigden aan instellingen

Instellingen willen zeker weten dat iemand de officiële volmacht heeft gekregen, dus accepteren ze meestal geen zelfgeschreven documenten. Ze vragen vaak om een notarieel levenstestament voor financiële zaken. De notaris schrijft dit op en registreert het in een landelijk register, zodat bekend is dat het levenstestament geldig is.

7. Flexibiliteit in het aanpassen van je wensen

Je kunt een levenstestament zo vaak aanpassen als je wilt. Misschien zijn je wensen veranderd of wil je een andere persoon als gevolmachtigde aanwijzen. Na een belangrijke gebeurtenis of eens per vijf jaar is het verstandig om je levenstestament opnieuw te bekijken. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn, die variëren per notaris.

8. Vermogensbescherming tegen zorgbijdragen

Wanneer je wordt opgenomen in een zorginstelling moet je een eigen bijdrage betalen, die wordt berekend op basis van je vermogen. Als je in je levenstestament hebt vastgelegd dat je gevolmachtigde schenkingen mag doen, kan hij of zij door middel van deze schenkingen ervoor zorgen dat je eigen vermogen afneemt.

9. Bescherming van privacy en persoonlijke informatie

Een levenstestament is niet alleen een juridisch document dat jouw belangen behartigt wanneer je niet in staat bent om dit zelf te doen, maar het speelt ook een belangrijke rol in het beschermen van je privacy en persoonlijke informatie. In een tijd waarin privacykwesties steeds belangrijker worden, biedt een levenstestament een waardevolle bescherming. Het stelt je in staat om specifiek te bepalen wie toegang heeft tot jouw gevoelige medische gegevens en andere persoonlijke informatie in het geval je niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen.

10. Effectieve nalatenschapsplanning

Door het opstellen van een levenstestament worden jouw wensen met betrekking tot nalatenschap en erfopvolging, duidelijk vastgelegd. Hierdoor weten je nabestaanden precies wat jouw intenties zijn, zodat ze deze zonder twijfel kunnen uitvoeren. Dit voorkomt onnodige complicaties en geschillen tussen erfgenamen, wat kan ontstaan als er geen duidelijke instructies zijn achtergelaten.

levenstestament nalatenschap

Levenstestament laten opstellen?

Wil je een levenstestament laten opstellen? Bij Abma Schreurs zorgen wij er voor dat alles netjes in orde wordt gemaakt. Wil je een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op via telefoonnummer 088-433 43 33 of mail ons via info@abmaschreurs.nl.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook