19 juli 2023 Blog

De koopovereenkomst, wat is dat precies?

Tijdens het kopen van een woning is een koopovereenkomst een belangrijk onderdeel. In deze overeenkomst worden namelijk diverse regels opgesteld. Het is belangrijk dat dit van te voren gebeurt, zodat er achteraf geen verwarring kan ontstaan. Bij het opstellen van de koopovereenkomst is het verstandig dat u zich juridisch laat adviseren. U kunt vrijblijvend contact opnemen met Abma Schreurs Notarissen. Wij gaan nu verder in op wat er in een koopovereenkomst staat.

Wat staat er in een koopovereenkomst?

Alle afspraken die u maakt met de verkoper worden in het koopcontract gezet. Dit contract vormt de basis voor de overdracht van de eigendom van de woning. Als een afspraak niet goed in het contract staat, of er wordt een afspraak vergeten, kan dat grote gevolgen hebben. Een getekende koopovereenkomst is namelijk geldig en getekend is getekend. In het koopcontract moet in ieder geval staan:
• van wie u het huis koopt;
• de aankoopsom van de woning
• de datum van overdracht;
• optioneel: wat is er aan de hand met de grond waar de woning op staat;
• optioneel: wat is er aan de hand met de woning

Welke afspraken kunnen nog meer gemaakt worden?

Over de volgende zaken kunnen ook afspraken gemaakt worden:
• ontbindende voorwaarden;
• een waarborgsom of bankgarantie;
• wat er bij de woning hoort; (lampen, zonnewering, gordijnen etc.)
• hoe om te gaan met erfdienstbaarheden (recht van overpad,
• bodemverontreiniging, bezwarende bepalingen, etc.)

Wie stelt het koopcontract op?

U kunt zelf de koopovereenkomst opstellen, maar de makelaar of de notaris kan ook. De notaris heeft de benodigde juridische kennis om het opstellen van een koopovereenkomst in juiste banen te leiden.

Voorkom problemen bij het kopen van een huis

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat mensen hun huis via internet of via mond-tot-mondreclame zonder makelaar kopen. Dit kan prima, maar u moet wel beseffen dat het belangrijk is om goed voorbereid te zijn op de stappen die u moet ondernemen om het huis daadwerkelijk te kopen. Voorkom problemen en verdiep u goed in de diverse juridische zaken bij het kopen van uw huis. Eén van de zaken die u moet regelen bij de koop van uw huis is een koopovereenkomst.

De koopovereenkomst kan worden opgesteld door u zelf, de makelaar of de notaris. In Amsterdam moet de notaris de koopovereenkomst maken, dit is het zogenoemde Amsterdams model. De makelaar gaat met de koper en de verkoper naar de notaris om de koopovereenkomst op te stellen. De notaris heeft een goed overzicht over alle eventuele juridische problemen die met de koop en de verkoop van een woning samenhangen. Op deze manier worden deze problemen al voordat de koopovereenkomst wordt getekend ondervangen.

Een tip

Vraag de notaris om advies voordat u het koopcontract tekent, als u niet weet waar u op moet letten. Nog beter is het om het koopcontract door de notaris op te laten stellen. Het is een document waar speciale, juridische kennis voor nodig is. De notaris beschikt over deze kennis. De koper krijgt een goed afgewogen advies over waar je op moet letten en de verkoper krijgt advies over de rechten en plichten die je tegenover koper hebt van de notaris.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook