21 juni 2023 Blog

Onderhandse akte

In het notariaat kennen wij notariële aktes en onderhandse aktes. Maar wat is nu het verschil tussen deze aktes? Zijn ze voor de wet hetzelfde? Dat leggen wij in dit artikel uit.

Wat is een onderhandse akte?

Een onderhandse akte is een schriftelijk stuk dat niet is opgesteld door een notaris, maar door partijen onderling. De akte is echter wel ondertekend en kan bewijs opleveren tegen degene die de akte heeft ondertekend.

Onderhandse akten kunnen ook op een andere wijze dan schriftelijk worden opgemaakt op zodanige wijze dat het degene ten behoeve van wie de akte bewijs oplevert, in staat stelt om de inhoud van de akte op te slaan op een wijze die deze inhoud toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de akte bestemd is te dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de inhoud van de akte mogelijk maakt.

Wat is het verschil tussen een notariële akte en een onderhandse akte?

Notariële akten zijn geschriften/documenten waarin overeenkomsten en verklaringen juridisch worden vastgelegd. En deze worden zoals doen vermoeden, gemaakt door een notaris. In Nederland zijn er een aantal overeenkomsten die verplicht moeten worden opgenomen in een notariële akte. Pas dan zijn ze rechtsgeldig. Notariële akten hebben een bijzondere betekenis:

  • Na ondertekening door de notaris staat de datum van de akte tegenover iedereen vast. Iedereen kan erop vertrouwen dat de akte is ondertekend door degenen die als ondertekenaars zijn vermeld.
  • Iemand die een akte heeft laten opmaken, krijgt een kopie (ook wel afschrift genoemd) om de afspraken altijd te kunnen bewijzen. Als iemand in een notariële akte een bedrag heeft schuldig erkend en de schuldenaar komt zijn verplichtingen niet na, dan kan de schuldeiser met het afschrift direct overgaan tot executie (verkoop van de goederen van de schuldenaar). Tussenkomst van de rechter is dan niet nodig.
  • De akte blijft voor altijd bewaard. Als de notaris stopt, dan wordt zijn dossier met akten overgenomen door een andere notaris.

wat is een onderhandse akte

Verplicht in een akte

De wet stelt de notariële akte vaak verplicht. Een aantal overeenkomsten en verklaringen worden pas geldig als ze zijn opgenomen in een notariële akte. De belangrijkste zijn de volgende:

Contact opnemen

Wilt u een akte opstellen bij de notaris? Neem dan contact met ons op. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een afspraak ingepland.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook