Een testament wordt ook wel een uiterste wilsbeschikking genoemd en moet altijd bij een notaris worden opgemaakt. U bespreekt met de notaris uw wensen en uw persoonlijke situatie. Een testament is een persoonlijk document, dus zowel u als uw partner laat een eigen testament opstellen. Het is niet mogelijk om samen één testament te maken, ook al wilt u beiden hetzelfde. Een testament blijft altijd geldig als deze is getekend. Wilt u iets aanpassen of het testament herroepen, dan is dit altijd mogelijk. Daarvoor is dan wel een nieuw testament vereist.

Waarom een testament?

Waarom een testament wordt gemaakt, is voor iedereen verschillend. Sommigen willen alles voor de nabestaanden goed achterlaten, anderen willen graag een goed doel steunen na hun overlijden. Met de notaris kunt u al uw wensen bespreken en zo een voor u goed werkend testament op laten maken. Er kunnen heel veel verschillende zaken worden geregeld in een testament:

  • bepaalde personen tot erfgenamen benoemen
  • bepaalde personen uitsluiten
  • benoeming executeur(s)
  • het opnemen van een legaat
  • hoe de uitvaart geregeld moet worden, of u begraven of gecremeerd wilt worden
  • indien u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partner bent, kunt u uw partner tot erfgenaam benoemen
  • belastingvoordeel/besparen belasting

Wat gebeurt er als u overlijdt en u heeft geen testament gemaakt?

Dan is er in de wet geregeld wie uw erfgenamen zijn. Uw eigen situatie bepaalt wie uw erfgenamen zijn. Bent u bijvoorbeeld getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan is uw echtgeno(o)t(e) of partner uw erfgenaam. Heeft u kinderen? dan zijn zij ook uw erfgenaam. Bent u niet gehuwd en heeft u geen kinderen? Dan zijn in de eerste plaats uw ouders, broers en zussen uw erfgenamen.

wat is een testament

Kunt u in uw testament iemand onterven?

Ja, dat kan. U kunt iedereen onterven, zelfs uw kinderen. Wel blijven kinderen recht hebben op hun legitieme portie. De legitieme portie is de helft van wat ze normaal gesproken zouden erven. Een kind heeft 5 jaar de tijd om een beroep te doen op zijn legitieme portie bij de erfgenamen. In een testament kun je hier ook regelingen voor opnemen, bijvoorbeeld dat deze legitieme portie pas opeisbaar is na overlijden van de langstlevende. Er kunnen allerlei redenen zijn om iemand te onterven, bijvoorbeeld als er ruzie is, maar ook als een kind in een zorginstelling verblijft.

Verschillende soorten testament

Welk testament u kiest, hangt van uw eigen situatie af. Bent u gehuwd? Heeft u kinderen? Hoe groot is uw vermogen? Maar vooral, wat zijn uw wensen? Uw wensen bespreekt u met uw notaris en aan de hand van uw precieze wensen wordt het testament opgemaakt. Er bestaan wel verschillende testamenten. Zie het als een auto die u koopt en daarbij verschillende, voor u goede opties kunt kiezen. Benieuwd naar de verschillende mogelijkheden? Hieronder kunt u kort lezen over de meest voorkomende testamenten.

Langstlevende testament

De eigendom van alle goederen van uw nalatenschap gaat naar de langstlevende partner. De kinderen mogen hun deel van de erfenis pas opeisen bij overlijden van de langstlevende ouder. In het langstlevende testament ontstaat een vordering van de kinderen op de langstlevende.

Echtscheidingstestament

In een echtscheidingstestament wordt voorkomen dat als partners gescheiden zijn er bij een overlijden vermogen via de kinderen bij de ex-partner terecht kan komen. Vermogen dat in eerste instantie aan een kind is nagelaten, kan niet bij de ex-partner terechtkomen als het kind later komt te overlijden.

Vruchtgebruiktestament

De naam van het testament zegt het eigenlijk al: vruchtgebruik is het recht op gebruik te maken van bezittingen die niet van u zijn. In dit testament zijn vaak de kinderen van de overledene de erfgenamen, terwijl de langstlevende het recht krijgt om gebruik te maken van de eigendommen van de overledene (bijvoorbeeld het huis of de auto).

Combinatietestament

Bij dit testament mag de langstlevende partner bepalen hoe de verdeling van de nalatenschap plaatsvindt. Dit testament heeft zowel voordelen als nadelen. Een voordeel is dat de langstlevende de fiscaal meest aantrekkelijke optie na overlijden kan kiezen. Een nadeel is de langstlevende een vaak lastige beslissing over de nalatenschap moet nemen in een emotioneel zware periode.

Dan is er nog een heel ander soort testament, wat eigenlijk geen testament is. Een testament treedt in werking bij overlijden, maar het levenstestament. werkt al tijdens uw leven. Het levenstestament is eigenlijk een volmacht waarin u kunt regelen wie voor u mag beslissen als u dit zelf (tijdelijk) niet meer kunt door bijvoorbeeld een ziekte of ongeval.

Welk testament is het beste voor mij?

Welk testament in uw geval het beste is, hangt van diverse factoren af. Er zijn bovendien naast bovenstaande genoemde testamenten nog meer soorten testamenten. Vandaar dat wij u graag beter leren kennen wanneer wij een testament voor u mogen opstellen. Op basis van uw situatie adviseren wij u over het soort testament dat het best bij uw situatie past. Wilt u meer informatie over wat wij op het gebied van testamenten voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.

Meer informatie