17 juni 2015 Bedrijf en beroep

BV oprichten

Wilt u een BV oprichten? Dan bent u bij Abma Schreurs aan het juiste adres. Onze (juridische) specialisten helpen u graag met advies en de oprichting van de BV, zodat u zorgeloos kunt gaan ondernemen.

Wat is een BV?

Een BV is een besloten vennootschap. Als u een eigen bedrijf wilt oprichten, dan zijn er in Nederland verschillende rechtsvormen om uit te kiezen:

  • eenmanszaak
  • personenvennootschap (maatschap, vof of cv)
  • coöperatie
  • besloten vennootschap (BV)
  • naamloze venootschap (NV)

Welke vorm u kiest, hangt af van het soort bedrijf dat u wilt starten. De keuze voor de vorm van de onderneming heeft niet alleen gevolgen voor bijvoorbeeld het ondernemersrisico dat u (en uw partner) privé loopt, maar ook voor de fiscale behandeling van uw onderneming.

Als u kiest voor een officiële wettelijke vorm, dan spreken we over de ‘rechtsvorm’ van een onderneming. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een BV. Een eenmanszaak is een ‘vorm’ van een onderneming die niet als zodanig in de wet is geregeld.

Wat zijn de voordelen van een BV oprichten?

Omdat de BV een rechtspersoon is en de BV het bedrijf uitoefent, is de aandeelhouder in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Schuldeisers kunnen alleen aanspraak maken op het eigen vermogen van de BV, een aandeelhouder kan dus wel zijn inleg in de BV kwijtraken. Als een aandeelhouder in zijn functie als bestuurder zijn taak niet goed uitvoert, dan kan hij wel eventueel aansprakelijk zijn door wanbestuur.

Wat zijn de voorwaarden voor het oprichten van een BV?

Als u kiest voor een BV, alleen of met een zakenpartner, dan is er een aantal zaken dat eerst geregeld moet worden. U moet naar de notaris voor een oprichtingsakte van de BV. In de oprichtingsakte worden de regels die voor de BV gelden vanaf het moment van de oprichting opgenomen.

Wat maakt het oprichten van een BV aantrekkelijk?

Of het fiscaal gunstig is om een BV op te richten, hangt onder meer af van de omvang van de verwachte omzet van een bedrijf en de toekomstverwachtingen zoals welke liquiditeiten u nog nodig hebt.

Vertegenwoordiging van een BV

Het bestuur vertegenwoordigt de BV. Het bestuur kan bestaan uit één persoon of uit meerdere personen. Als er meerdere bestuurders zijn, is het wettelijk bepaald dat elke bestuurder de BV zelfstandig kan vertegenwoordigen. Wilt u dit niet? Dan kan in de statuten de vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkt worden. Een bestuurder kan dan bijvoorbeeld alleen gezamenlijk met andere bestuurders rechtshandelingen namens de BV verrichten. Ook kan er in de statuten vastgelegd worden dat de bestuurder de medewerking van een andere bestuurder nodig heeft.

Aandelen van een BV

De aandelen van een BV zijn niet vrij overdraagbaar. Hiertoe moet in de staturen een blokkeringsregeling worden opgenomen. De reden hiervoor is dat de medeaandeelhouders als eerste het recht hebben om de aandelen op te kopen. Voor het overdragen van aandelen is een notariële akte vereist.

Wat kost het oprichten van een BV?

De kosten voor het oprichten zijn afhankelijk van diverse factoren zoals het aantal aandeelhouders, hoeveel soorten aandelen er uitgegeven worden, inbreng, etc.

Brochure afbeelding
Download brochure