Koop en verkoop

Het kantoor kan specialistische diensten verlenen op het terrein van bouwen en wonen. Geschillen die op dit gebied kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld huurgeschillen en geschillen over de koop en overdracht van onroerende zaken, maar ook geschillen over de projectontwikkeling en ondeugdelijk gebouwde objecten.

Neem voor meer informatie over dit rechtsgebied contact op met onderstaande specialisten.

Neem contact op