18 juni 2015 Mijn huis

Huis kopen

Huis kopen

Gefeliciteerd met het vinden van uw droomhuis. Vanaf nu is het belangrijk goed voorbereid te zijn op stappen die u moet ondernemen om het huis daadwerkelijk te kopen. Voorkom juridische problemen en verdiep u goed in de volgende juridische zaken bij het kopen van uw huis. In onze download voor starters lopen wij alle stappen door. Zo weet u precies weet wat u te wachten staat, wat u moet doen en laten, wanneer u eigenaar van de woning bent en hoe u alles het best kunt regelen! Download voor starters

Wanneer schakelt u een notaris in bij het kopen van uw huis?

Als u het huis daadwerkelijk gaat kopen moet het officieel van eigenaar wisselen bij de notaris. De notaris regelt voor u de koop-, leverings- en hypotheekakte. Het is gebruikelijk dat de kopende partij de notaris mag aanwijzen want als koper betaalt u ook de kosten hiervan. Het is tegenwoordig niet meer belangrijk waar deze notaris gevestigd is.

Koop- en leveringsakte afsluiten

Een belangrijke stap in het kopen van uw droomhuis is het sluiten van de koop- en leveringsakte. Koop en levering zijn bij het kopen van uw huis twee verschillende zaken:

  1. Koopakte: met deze akte legt u de aankoopprijs en opleverdatum vast. Een huis koopt u door met de verkoper een schriftelijke koopakte te sluiten;
  2. Leveringsakte: met deze akte zorgt uw notaris ervoor dat de woning daadwerkelijk op uw naam komt te staan.

Is de koop- en leveringsakte door beide partijen getekend op de datum die vastgelegd is in de koopakte, dan wordt daarna het huis officieel aan u overgedragen door de leveringsakte. De notaris zorgt ervoor dat uw huis wordt ingeschreven bij het Kadaster en de aankoopprijs wordt overgemaakt. Vanaf dat moment bent u echt eigenaar van het huis en kunt u met recht zeggen: ‘het is mijn huis’.

Let op! Verschillende benamingen voor koop- en leveringsakte

Het contract dat u sluit met verkoper van uw huis wordt ook wel de koopakte, voorlopig koopcontract of de koopovereenkomst genoemd. De leveringsakte wordt ook wel de transportakte genoemd.

Hypotheekakte afsluiten

Met de hypotheekakte legt de notaris vast dat u in ruil voor een geldlening uw huis als onderpand geeft aan de hypotheekverstrekker. Met deze akte wordt de hypotheekverstrekker beschermd. Wanneer u als huiseigenaar niet meer kunt voldoen aan de geldverplichtingen, heeft u hypotheekverstrekker het recht om uw woning in het openbaar te verkopen. Dit recht vervalt pas wanneer u de lening in zijn totaliteit heeft afgelost. Na het tekenen van de hypotheekakte kunt u uw huis kopen.

Overdrachtsbelasting betalen

Koopt u een nieuwbouwhuis, dan geldt vaak dat er één notaris is die alle overdrachten van de huizen verzorgt. In de meeste gevallen moet de koper overdrachtsbelasting betalen. Dit is op dit moment 2% over de koopprijs of over de waarde van uw woning. Deze kosten worden betaald op het moment dat u de koop- en leveringsakte heeft getekend.

Huis kopen, wat is uw bedenktijd?

Als u de koopakte heeft getekend kunt u in sommige gevallen de koop ontbinden. De wet geeft u als koper een bedenktijd van drie volle dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper – een afschrift van – de koopakte heeft ontvangen en eindigt op de derde dag om 24.00 uur. Er worden uitzonderingen gemaakt op de bedenktijd wanneer deze drie dagen vallen in het weekend en/of feestdagen. Wilt u de koop ontbinden? Zorg ervoor dat verkopende partij vóór het einde van de bedenktijd schriftelijk op de hoogte is.

Let op! Mogelijkheden om de koop te ontbinden

De bedenktijd geldt op grond van de wet. In de koopakte kunt u met de verkoper afspreken dat er andere uitzonderingen zijn om de koop te ontbinden. Voorbeelden zijn: als na een bouwkundig onderzoek blijkt dat er elementen verbouwd moet worden of als u de lening van de bank niet rond kunt krijgen. Het is belangrijk om deze uitzonderingen tot ontbinding juridisch vast te leggen in de koopakte.

Algemeen advies bij het kopen van een huis

Wij raden onze klanten die een huis kopen altijd aan om een bouwkundig onderzoek uit te laten voeren en een taxatierapport op te laten stellen. Zo weet u precies de juridisch status.

Er zijn veel aandachtspunten als u te maken heeft met zaken als:

  • bodemverontreiniging;
  • afspraken met buren over overpad;
  • nadelige afspraken met de gemeente, zoals een anti-speculatiebeding;
  • een monumentaal pand;
  • een ouder huis; of
  • een pas gebouwde nieuwbouwwoning.

Meer juridische informatie en huis kopen

Wilt u meer informatie ontvangen over deze aandachtspunten of liever persoonlijk uw vraag stellen aan onze juridische experts? Schroom niet, wij helpen u graag verder en delen graag onze kennis en ervaringen.

Brochure afbeelding
Huis Kopen
Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.