22 juni 2015 Mijn huis

Huis verkopen

Huis verkopen

U heeft (eindelijk) een koper voor uw huis gevonden. Het is belangrijk voor u dat de koop doorgaat want u wilt zelf een nieuw huis kopen of u hebt al een nieuw huis gekocht. Kortom: u bent op zoek naar zekerheid.

Met het vinden van een koper bent u er nog niet. Een huis wordt verkocht door met de koper een schriftelijk koopcontract te sluiten. Daarna wordt het huis aan de koper overgedragen door een notariële akte. Als de akte is ingeschreven in het Kadaster is de koper (pas) echt eigenaar. Voor het zover is, moet er nog wel wat gebeuren. De koper zal allerlei vragen hebben aan u en u zult informatie moeten geven over de woning. We helpen u daar graag bij.

Koopakte

Het is niet verplicht om de notaris het koopcontract te laten maken, maar het geeft u wel veel zekerheid. In het koopcontract spreekt u onder meer met de koper af wanneer het huis in eigendom aan u wordt overgedragen. De overdracht van de eigendom gebeurt door een notariële akte die door de notaris in het Kadaster wordt ingeschreven.

Bedenktijd

Als het koopcontract getekend is, kunt u in sommige gevallen nog van de koop af. Er is voor de koper namelijk op grond van de wet een bedenktijd van drie volle dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper een afschrift van het koopcontract heeft ontvangen en eindigt in principe op de derde dag om 24.00 uur.

De bedenktijd kan langer zijn dan drie dagen in verband met het weekend en feestdagen. Als de koper tijdens de bedenktijd van de koop af wil (ontbinden), dan moet deze ervoor zorgen hij dit vóór het einde van de bedenktijd heeft laten weten.

Mogelijkheden om koop te ontbinden

De bedenktijd geldt op grond van de wet. In het koopcontract wordt vaak afgesproken dat er ook (andere) mogelijkheden zijn om de koop te ontbinden. Bijvoorbeeld als na een bouwkundige keuring blijkt dat er veel aan het huis vertimmerd moet worden of als blijkt dat de koper geen lening van de bank kan krijgen. Het is belangrijk om deze mogelijkheden tot ontbinding juridisch juist vast te leggen in het koopcontract. Hiermee zijn we u en de koper graag van dienst.

Als u het huis ‘kosten koper’ verkoopt, betaalt de koper de kosten van de notaris. In dat geval betaalt de koper ook de overdrachtsbelasting. Dit is sinds 15 juni 2011 2% over de koopprijs of over de waarde van de woning.

Brochure afbeelding
Woning Verkopen
Alles over uw rechten en plichten als u een woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.