19 juni 2015 Mijn huis

Huis kopen buitenland

Huis kopen in het buitenland

Veel Nederlanders dromen ervan om een tweede huis te kopen in het buitenland. Dromen van een tweede huis is niet zo ingewikkeld, maar met welke juridische en fiscale wetgeving u rekening moet houden in het buitenland wel. Dit wordt vaak onderschat omdat u de gevolgen pas merkt op het moment dat u of uw partner komt te overlijden.

De regels voor het kopen van een huis in het buitenland verschillen vaak met die van onze wet- en regelgeving. Wij beschrijven twee belangrijke aspecten als u komt te overlijden en een huis heeft in het buitenland:

  1. het internationale erfrecht;
  2. de erfbelasting.

Internationaal erfrecht

Als u een huis heeft gekocht in het buitenland en u komt te overlijden is het belangrijk te weten welk erfrecht van toepassing is in het betreffende land. Welk internationaal erfrecht is op u van toepassing?

Deze regels worden het erfrecht genoemd en elk land heeft zijn eigen internationale erfrecht. Het land van uw afkomst en het land waar uw huis staat kunnen verschillen. Vaak geldt in de meeste landen het situsbeginsel: dit betekent dat uw bezittingen worden vererft volgens de wet- en regelgeving van het land waar uw goederen zijn gelegen.

Huis kopen buitenland: erfrecht vastleggen in testament

Door het opstellen van een testament kiest u voor juridische zekerheid voor uw naasten. In een testament legt de notaris uw rechtskeuze vast. Woont u in Nederland en stelt u een testament op waarin u kiest voor het Nederlandse erfrecht, dan geldt deze – meestal – ook in het buitenland. Stel dat u dan overlijdt in het buitenland, dan geldt het Nederlandse erfrecht.

Tip! Nederlands testament en huis kopen buitenland

Neem in uw Nederlandse testament een regeling op waarin uw buitenlandse vermogen wordt opgenomen. Het is verstandig vooraf aan de koop advies in te winnen over de fiscale gevolgen van overlijden. Stel gerust uw vraag aan een van onze experts.

Bestaand testament

Heeft u al een testament, dan is het belangrijk om bij uw notaris advies in te winnen of dit testament ook in het buitenland geldig is. Voor gezinnen wordt vaak in een langstlevende testament een regeling opgenomen.

Geen testament

Heeft u geen testament maar wel een huis in het buitenland, dan gelden de wettelijke verdelingen. Het is wel een risico zonder testament. Bijvoorbeeld: de langstlevende partner is niet tegen de aanspraken van de kinderen beschermd en zo kunnen de kinderen direct hun deel van het huis in het buitenland opeisen.

Erfbelasting en huis kopen buitenland

Als u een huis heeft gekocht in het buitenland moet u ook rekening houden met erfbelasting, ook wel het successierecht genoemd. Dit is een belasting over de waarde van uw nalatenschap: uw woning in het buitenland.

Stel u komt te overlijden, u woont in Nederland en u heeft bezittingen in Nederland en in een ander land, dan loopt u het risico dat uw erfgenamen over een gedeelte van uw bezittingen tweemaal successiebelasting moeten betalen. Zowel in Nederland als het betreffende land waar uw huis staat.

Uitzonderingen dubbele erfbelasting betalen

Nederland heeft met verschillende landen verdragen gesloten dat in zo’n geval vermindering van erfbelasting kan worden bereikt. In sommige gevallen wordt toch een stukje dubbele belasting gevraagd. Er zijn ook verschillende landen waarmee Nederland geen verdrag heeft. Voor deze situaties geldt het Nederlandse besluit ter voorkoming van dubbele belasting.

Huis kopen buitenland en juridisch advies

Gaat u een huis kopen in het buitenland dan is het belangrijk juridische hulp in te schakelen. Zoek samen met uw notaris naar een duurzaam juridische en fiscaal optimale oplossing voor uw droomhuis in het buitenland. Schroom niet en neem contact op met één van onze deskundigen.

Brochure afbeelding
Huis Kopen
Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.