22 juni 2021 Mijn huis

Een nieuwbouwwoning gekocht? Wat nu?

Terwijl uw huis nog niet eens in aanbouw is, is er al veel door u te regelen. Het kopen van een nieuwbouwwoning verloopt anders dan het kopen van een bestaande woning.

Graag nemen wij u mee in hoe het bij projectmatige nieuwbouw in zijn werk gaat en wat u van ons kantoor mag verwachten.

Het kopen van een nieuwbouwwoning gaat anders dan een bestaande woning. Voordat uw huis af is doorloopt u een aantal stappen. Zo gaat het in zijn werk:

1

U heeft een nieuwbouwproject gevonden waar u in geïnteresseerd bent. Het eerste dat u doet is contact opnemen met de makelaar over het bouwproject. Als er meer potentiële kopers zijn dan dat er woningen gebouwd worden, dan bepaalt de ontwikkelaar hoe de woningen worden toegewezen. Het kan zijn dat het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt van kracht is, maar het kan ook zijn dat het op volgorde van aanmelding of middels een loting gaat. Informeer naar de wijze van toewijzing.

2

U heeft de woning! De aankoop legt u vast door het tekenen van een koopovereenkomst bij de makelaar. Deze koopovereenkomst heeft betrekking op de grond. U koopt dus de grond (het bouwterrein). Daarnaast heeft u een aannemingsovereenkomst ondertekend. Deze aannemingsovereenkomst heeft betrekking op de bouw van de woning. Soms zijn beide overeenkomsten gecombineerd tot een koop-/aannemingsovereenkomst. In dat geval tekent u dus maar één overeenkomst.
In de overeenkomst(en) zijn voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan om het project door te laten gaan. Dit zijn de zogenaamde opschortende voorwaarden. Voorbeelden van opschortende voorwaarden zijn de omgevingsvergunning die onherroepelijk moet zijn of het verkooppercentage van 70% dat moet zijn gehaald. Daarnaast is er de ontbindende voorwaarde van financiering waar u als koper een beroep op kunt doen als u de financiering niet rond krijgt. Voor de termijn verwijzen wij u graag naar uw overeenkomst(en).
Heeft u daar vragen over; dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de afdeling nieuwbouw van ons kantoor.

3

Nadat de door u ondertekende overeenkomst(en) door ons is/zijn ontvangen, bevestigen wij u de ontvangst daarvan. De correspondentie tussen u en ons kantoor zal verlopen via ons klantenportaal; dit werkt makkelijk, veilig en snel, zowel voor u als voor ons!

Om u zo snel mogelijk eigenaar te kunnen maken van de door u gekochte grond en het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk zo spoedig mogelijk alle benodigde gegevens bij ons aan te leveren (kopie legitimatiebewijs, inlichtingen formulier etc.). In de brief die u ontvangt, staat precies om welke gegevens het gaat.
Wij adviseren u zodra het kan er voor zorg te dragen dat uw dossier compleet is. Daarmee bedoelen wij dat u alle gevraagde gegevens heeft aangeleverd en u de hypotheekstukken door de geldverstrekker naar ons heeft laten versturen.

4

Als aan alle opschortende voorwaarden vermeld in uw overeenkomst(en) is voldaan, gaat het project door. U ontvangt dan van de verkoper een brief met dit goede nieuws; de zogenaamde Hoerabrief! In deze brief staat onder andere vermeld dat u een afspraak bij de notaris kunt inplannen voor het ondertekenen van de akte van levering.
Als de hypotheekstukken in uw dossier aanwezig zijn, kunnen wij met u een afspraak inplannen voor het ondertekenen van zowel de leveringsakte als de hypotheekakte.
Zijn in uw dossier de hypotheekstukken op dat moment nog niet binnen, dan zullen wij met het inplannen van de afspraak tot ondertekenen moeten wachten totdat deze hypotheekstukken door ons zijn ontvangen en uw dossier dus compleet is. Zodra deze hypotheekstukken dan binnen zijn, nemen wij contact met u op voor het maken van de afspraak om de akten te ondertekenen.

5

De verkoper geeft in de Hoerabrief ook aan vanaf welke datum de akten van levering door de kopers kunnen worden ondertekend bij de notaris. Ook staat in de Hoerabrief vermeld vanaf welke datum er grondrente bij u in rekening gebracht gaat worden over de koopprijs van de grond.
De verkoper houdt meestal rekening met een bepaalde termijn waarin de akten van levering door de kopers kunnen worden ondertekend zonder dat er door de kopers grondrente betaald moet worden.
Ons kantoor zal bij het inplannen van de afspraken tot ondertekening zoveel mogelijk rekening houden met deze door de verkoper gestelde termijn met betrekking tot de grondrente.
Ons streven is de kopers in het project eigenaar te maken voordat er grondrente betaald moet worden.

Nadat de afspraak tot ondertekening samen met u is ingepland, komt u bij de notaris aan tafel om zowel de akte van levering als de hypotheekakte te ondertekenen en wordt u eigenaar van de grond.

Op het moment van ondertekenen van de akten bij de notaris betaalt u de koopprijs van de grond en de eventuele andere bedragen die op dat moment verschuldigd zijn.

6

De bouw van de woning gaat van start en de aannemer bouwt de woning volgens de afspraken die in de aannemingsovereenkomst staan. In de aannemingsovereenkomst staat ook vermeld welke bedragen u op een bepaald moment tijdens de bouw van de woning moet betalen. Ons kantoor is niet betrokken bij het verzorgen van het betalen van de bedragen na het ondertekenen van de akten. U ontvangt van de aannemer gedurende de bouw van uw woning rechtstreeks facturen.
Deze facturen betaalt u als volgt:
– door deze te sturen naar uw geldverstrekker om te betalen uit uw bouwdepot; of
– uit eigen middelen

Wij adviseren u de facturen van de aanneemtermijnen direct door te sturen naar de bank, omdat de aannemer het geld binnen 14 dagen wil ontvangen. Als de aannemer het bedrag niet op tijd heeft ontvangen, dan brengt de aannemer u ook nog rente in rekening.

Voordat uw woning klaar is en door de aannemer aan u wordt opgeleverd, moet het laatste bedrag van de aanneemsom door u betaald zijn.
Het kan zo zijn dat de woning op het moment van leveren gebreken heeft. U heeft daarom het recht de helft van het laatst te betalen bedrag, dit is 5% van de totale aanneemsom vóór de oplevering in depot te storten bij de notaris, tenzij in uw aannemingsovereenkomst een andere regeling staat opgenomen.

U krijgt hierover nog meer informatie van ons, nadat wij uw koop- en aannemingsovereenkomst hebben ontvangen.

7

Wat moet ik nog meer als ik een huis (met mijn partner) koop?

Als u samen een huis koopt, dan is het echt wel verstandig om over een aantal zaken na te denken en afspraken te maken. Deze afspraken kunt u maken in een samenlevingscontract of in partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld over hoe de inboedel wordt verdeeld als u uit elkaar gaat, wie welk deel van de hypotheek betaalt of hoeveel vermogen een ieder heeft ingelegd bij de koop van de woning.

Daarnaast is het ook van belang dat u afspreekt naar wie de woning gaat bij een overlijden. Volgens de wet gaat de woning bij overlijden automatisch naar de overblijvende partner. Maar dit automatisme geldt alleen voor gehuwden of mensen met een geregistreerd partnerschap. Gaat u ‘gewoon’ samenwonen, dan moet u daarom in een samenlevingscontract of testament laten opnemen dat de woning naar de overblijvende partner gaat.
Bent u alleenstaand, dan gaat de woning naar uw wettelijke erfgenamen. Wilt u zelf bepalen wie uw woning erft, dan kunt u beter een testament laten opmaken. U kunt het samenlevingscontract, de partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden of een testament tegelijk met de overdracht regelen.

Voordat u kunt genieten moet u nog één ding regelen: uw opstal verzekering! Dit regelt u bij uw verzekeringsmaatschappij.

Brochure afbeelding
Woning Kopen
Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.