24 april 2020 Mijn huis

Wat is een royement?

Royement betekent het uitschrijven van een hypotheek uit het kadaster, dit wordt ook wel het doorhalen van een hypotheek genoemd.

Alle hypotheek aktes zijn geregistreerd bij het Kadaster. Zo is voor iedereen duidelijk of op een bepaald registergoed (bijvoorbeeld een woning) een hypotheek rust. Dat is belangrijke informatie omdat in zo’n geval de bank voor gaat op andere schuldeisers als de woning wordt verkocht. Bij een royement wordt zo’n registratie dus bij het Kadaster uitgeschreven.

royement

Wat is royeren? Hoe gaat dat in zijn werk?

De notaris kan een hypotheek royeren met een daarvoor op te maken akte, de royementsakte. De royementsakte wordt ingediend bij het Kadaster, zodat de uitschrijving van de hypotheek wordt toegepast. 

De notaris mag niet zomaar royeren. De bank verliest hierdoor zijn voorrang op andere schuldeisers.

Als de lening wordt afgelost omdat u overstapt naar een andere bank (oversluiting) of omdat u de woning heeft verkocht, moet de hypotheek ook worden geroyeerd. De lening is dan echter nog niet afgelost. De notaris vraagt bij de bank op tegen welke voorwaarden de hypotheek mag worden geroyeerd. De bank geeft op welk bedrag zij moet ontvangen. Dat document heet de aflosnota. De bank geeft de notaris ook een volmacht om de hypotheek te royeren, die de notaris alleen mag gebruiken als aan de voorwaarden van de bank wordt voldaan. De notaris zorgt vervolgens dat bij het oversluiten van de hypotheek of bij de levering van uw woning wordt voldaan aan de voorwaarden van de bank. Daarna royeert de notaris de hypotheek. 

Als de lening helemaal is afgelost, is alleen een document waaruit blijkt dat de lening is afgelost niet voldoende om te mogen royeren. In bijna alle hypotheekakten is opgenomen dat het hypotheekrecht geldt voor alle leningen en verplichtingen, dus niet alleen voor de oorspronkelijke lening. De notaris heeft daarom een bevestiging nodig van de bank zelf dat er geroyeerd mag worden.

De procedure van de aanvraag voor een bevestiging of een aflosnota voor het royeren van een hypotheek is per bank verschillend. Iedere bank heeft zijn eigen regels en wijze van aanvragen. Ook hanteren banken verschillende termijnen voor het indienen van de aanvraag en beantwoorden van de aanvraag. U dient rekening houden met deze termijnen als uw hypotheek moet worden geroyeerd.

Wanneer moet een hypotheek geroyeerd worden?

Het is noodzakelijk een hypotheek te royeren bij het Kadaster als u uw woning verkoopt of als u een bestaande hypotheek oversluit bij een andere bank. Alleen dan is de woning weer vrij voor het vestigen van een nieuwe (eerste) hypotheek door een nieuwe geldverstrekker. Het royement wordt geregeld door de notaris die de opdracht krijgt voor het de levering van de woning of de oversluiting van de hypotheek. Als u de lening geheel heeft afgelost, kunt u zelf kiezen of u de hypotheek laat royeren of niet. 

Kosten van royeren

De kosten van het royeren van uw hypotheek komen altijd voor uw rekening, ook wanneer er sprake is van verkoop van de woning ‘kosten koper’.

de kosten voor het opstellen van een royement

Wilt u uw hypotheek royeren?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op. Wij kunnen de doorhaling voor u verzorgen.

Brochure afbeelding
Woning verkopen
Alles over uw rechten en plichten als u een woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.