Nog snel trouwen of beter wachten tot na 1 januari 2018?

Steeds minder mensen trouwen. Van de mensen die wel trouwen, doet driekwart dat in gemeenschap van goederen. Dat is automatisch het geldend huwelijksgoederenregime als geen huwelijkse voorwaarden bij de notaris worden opgemaakt.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de gemeenschap van goederen compleet anders. Wat houdt dat voor u in?

Gemeenschap van goederen op dit moment

Nu is de regeling van de gemeenschap van goederen simpel: van iedere euro is 50 cent van de ander. Ook draait iedere echtgenoot voor de helft van een schuld van de ander op. Het maakt daarbij geen verschil of deze euro of deze schuld al bestond voor het huwelijk of tijdens het huwelijk is gekregen/veroorzaakt. Zelfs erfenissen en schenkingen vallen in de gemeenschap en worden dus van de ander, tenzij de schenker/erflater uitdrukkelijk anders heeft bepaald.

Nederland is nagenoeg het enige land ter wereld waar echtgenoten in een algehele gemeenschap van goederen trouwen indien zij niet voor het huwelijk langs de notaris gaan om huwelijksvoorwaarden af te sluiten. In andere landen wordt niet alles zomaar gedeeld.

Beperkte gemeenschap van goederen vanaf 1 januari 2018

Voor wie trouwt vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe vorm van gemeenschap van goederen, die automatisch geldt als geen huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt.

Deze nieuwe norm is zo verschillend van wat wij gewend zijn dat het noodzakelijk is goed bij deze wijzigingen stil te staan als je voornemens bent te trouwen. Helemaal voor de ondernemer zijn de wijzigingen groot.

In het nieuwe stelsel wordt van de gemeenschappelijke boedel uitgesloten wat je voor het huwelijk al had (zowel schulden als vermogen). Ook worden schenkingen en erfenissen die worden ontvangen uitgesloten, ook al is dit niet expliciet vermeld. Je hoeft dit bij scheiding dus niet met je ex te delen.

“Deze wetswijziging moet voorkomen dat een onoplettende huwelijkspartner de helft van zijn persoonlijke spaargeld of erfenis moet afstaan na een scheiding, of dat een van de echtgenoten (deels) opdraait voor de schulden van de ander” (aldus de Volkskrant).

Dit klinkt goed, maar de advocaten van Abma Schreurs kunnen u uitleggen dat dit iets te eenvoudig is gedacht. Vooral wanneer een onderneming in het spel is, treft de nieuwe wet geen doel. De nieuwe wet creëert een schijnveiligheid. Wij voorzien dat de wet tot veel discussie zal leiden over de afwikkeling van het ondernemersvermogen bij scheiding, waar dat in de huidige gemeenschap van goederen eenvoudiger is.

In de huidige gemeenschap van goederen krijgt de partner van de ondernemer automatisch de helft van de (waarde van de) aandelen in de B.V. De indruk wordt gewekt dat dat in het nieuwe stelsel niet zo is, als de onderneming al bestond voor het huwelijk. De praktijk zal echter anders zijn. En wel zo anders, dat deze voorafgaand aan het huwelijk niet eenvoudig is te overzien. Het blijft dus mogelijk, ondanks de wijziging per 1 januari 2018, verstandig om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

U dient dus voordat u in het huwelijksbootje stapt, de gevolgen voor uw specifieke situatie te onderzoeken. Wellicht is het voor u verstandig om juist nog vóór 1 januari 2018 te trouwen? Ook is van belang wat u kunt bereiken met huwelijkse voorwaarden.

Maand van de Ondernemer

In het kader van de Maand van de Ondernemer 2017 zal over dit onderwerp door de sectie Personen- en familierecht een Kennisuur worden georganiseerd. Bent u ondernemer en wilt u de uitnodiging hiervoor niet missen? Mail dan naar secretariaat@abmaschreurs.nl.

Meer informatie?

Bewust Nieuwbouw: Huisje, boompje… vanaf 2018 nieuwe huwelijksregels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op 18 juli 2017

Bo Visser en Laura Mulders

b.visser@abmaschreurs.nl en l.mulders@abmaschreurs.nl