Een volmacht stelt u op voor  als u zelf  niet meer in staat bent om beslissingen te nemen op persoonlijk vlak en/of op zakelijk gebied. Dan is het belangrijk om vast te leggen wie dat wél voor u mag doen.

Wat is een volmacht?

Het is een schriftelijke verklaring waarin u een vertrouwenspersoon aanwijst die namens u beslissingen kan nemen, bijvoorbeeld als u dat zelf niet meer kunt of niet in de gelegenheid bent om iets te regelen. In een algemene volmacht worden beknopte aanwijzingen aan de vertrouwenspersoon gegeven. Afhankelijk van de aard, laat u deze opstellen door een notaris of u stelt deze zelf op.

Wie regelt wat tijdens mijn leven, als ik dit zelf niet meer kan?

In een volmacht wijst u dus één of meerdere personen aan om tijdens uw leven uw belangen te behartigen. Dit kan bijvoorbeeld een partner, (klein-) kind, buurman of een goede vriend zijn. Belangrijk is dat u deze persoon voldoende vertrouwt. U kunt ook onderscheid maken tussen de financiële gevolmachtigde en degene die de medische beslissingen voor u neemt als u tijdelijk of langdurig niet meer in staat bent om zelf de handelen (bijvoorbeeld door ziekte of ongeval).

volmacht

Verschillende soorten volmacht

Er bestaan verschillende soorten volmachten:

Volmachten die u zelf, zonder notaris kunt opstellen:

  • bijzondere volmacht (bedoeld om één handeling te laten uitvoeren door een gevolmachtigde, bijvoorbeeld gebruik maken van uw stemrecht)
  • financiële volmacht (bedoeld om bijvoorbeeld uw bankzaken te regelen)

Volmachten die volgens de wet door een notaris moeten worden opgesteld:

  • Een algemene volmacht is nodig als de gevolmachtigde alle handelingen mag verrichten die u zelf ook zou doen. Zoals het betalen van huur, u vertegenwoordigen bij de gemeente of het verkopen van uw huis. Het is in een algemene volmacht nog steeds mogelijk om handelingen uit te sluiten. Een algemene volmacht is dus heel breed.
  • Een levenstestament is een akte die zijn werking heeft als u nog in leven bent. Helaas kan het zijn dat u door een ongeluk, een val of een ziekte (tijdelijk) niet meer alles kunt. Dit kan op geestelijk niveau, maar er kunnen ook fysieke redenen zijn. U kunt dan tijdens uw leven alvast iemand aanwijzen die in dat geval uw belangen behartigt: een gevolmachtigde. In het levenstestament wordt een combinatie gemaakt van een algemene financiële en een medische volmacht. Ook geeft u in het levenstestament aanwijzingen voor de gevolmachtigde, bijvoorbeeld over wat er moet gebeuren met uw woning als u daar niet meer kunt wonen, of en aan wie er geld geschonken mag worden, wat uw medische wensen zijn, etc. Vraag hier gelijk een offerte aan voor een levenstestament.

Wie regelt wat na mijn overlijden?

In een volmacht kunt u niets regelen voor na uw overlijden. Dit moet u in een testament vast laten leggen. Een volmacht eindigt namelijk op het moment dat u komt te overlijden.

Waarom Abma Schreurs?

“Iedere cliënt krijgt bij ons persoonlijke aandacht. Bij ons is niemand standaard, iedereen heeft andere wensen wat betreft het opstellen van een testament. Bij Abma Schreurs is daar veel ruimte voor.”

Neem contact op Offerte aanvragen