22 mei 2015 Familie en relatie

Kinderen

Verwacht u binnenkort gezinsuitbreiding? Of bent u al vader of moeder? Uw leven verandert en er zijn nu voor uw nieuwe situatie allerlei andere wettelijke regels en formaliteiten van belang.

Ouderlijk gezag

Eerst is het van belang vast te stellen of de vader van het kind ook voor de wet als vader wordt gezien en of beide ouders het gezag hebben over een kind.

Erfenis

Als u geen testament heeft, bepaalt de wet wie uw erfenis krijgt en hoe uw erfenis wordt verdeeld. Als u getrouwd bent en kinderen heeft, erven uw echtgenoot en de kinderen. Bent u niet getrouwd met uw partner en heeft u kinderen, dan erven alleen de kinderen.

Wettelijke verdeling

Vanaf 2003 is in de wet geregeld dat als één van beide ouders die zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan overlijdt, de zogenaamde wettelijke verdeling geldt. Dit houdt kort gezegd in dat de echtgenoot/partner en de kinderen erven, maar dat de kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot/partner en bij andere in de wet genoemde situaties. Is het dan voor ouders die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan niet meer nodig een testament te maken? Het maken van een testament is zeker het overwegen waard! U kunt namelijk de wettelijke verdeling op een aantal punten aanpassen aan uw persoonlijke situatie.

Testament voor zorg en opvoeding van kinderen

Door het maken van een samenlevingscontract kunt u regelen dat uw partner de gezamenlijke bezittingen erft. Naast een samenlevingscontract is ook een testament nodig als u wilt regelen dat de kinderen de erfenis pas krijgen als beide partners zijn overleden. In een testament kunt u daarnaast regelen wie de zorg en opvoeding van de kinderen overneemt als u er niet meer bent.

Brochure afbeelding
Nalatenschap
Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.