23 mei 2015 Familie en relatie

Relatie officieel maken

Er zijn verschillende manieren om uw relatie officieel te maken. U kunt kiezen voor het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.

Relatie officieel maken met een huwelijk

Zowel paren van gelijk en verschillend geslacht kunnen in het huwelijk treden om een relatie officieel te maken. Een huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand nadat u in ondertrouw bent gegaan. Voorafgaand aan het huwelijk kiest u voor gemeenschap van goederen of voor huwelijkse voorwaarden. Als een kind tijdens een huwelijk van een man en een vrouw wordt geboren, worden beide echtgenoten automatisch aangemerkt als de ouders van dit kind. Dit betekent dat deze ouders ook het gezag over het kind hebben waardoor bij overlijden van de ene ouder de andere ouder automatisch de enige ouder is van het kind. Overlijdt één van de echtgenoten, dan erft de andere echtgenoot op grond van de wet. In een testament kunnen aanvullende regelingen worden opgenomen. Als echtgenoten willen scheiden, moeten ze dit via de rechter samen met een notaris of advocaat regelen.

Geregistreerd partnerschap

Zowel paren van gelijk als verschillend geslacht kunnen een geregistreerd partnerschap aangaan. Net zoals een huwelijk wordt een geregistreerd partnerschap voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand nadat u in ‘ondertrouw’ bent gegaan. Voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap kiest u voor gemeenschap van goederen of voor partnerschapsvoorwaarden. Als een kind tijdens het geregistreerd partnerschap wordt geboren, zijn de partners niet automatisch ook de ouders van het kind. Daarvoor moet het een en ander worden geregeld. Overlijdt één van de partners, dan erft de andere partner op grond van de wet. In een testament kunnen aanvullende regelingen worden opgenomen. Als partners met minderjarige kinderen willen scheiden, moeten ze dit via de rechter samen met een notaris of advocaat regelen. Partners zonder minderjarige kinderen kunnen via de notaris of advocaat bij de gemeente scheiden.

Relatie vastleggen met een samenlevingscontract

Als twee mensen samenwonen dan houdt de wet daarmee in bepaalde gevallen rekening. Er zijn echter belangrijke zaken die niet in de wet zijn geregeld. Bijvoorbeeld: partners erven op grond van de wet niet van elkaar en als er een kind wordt geboren, worden de partners niet beiden automatisch als ouders van het kind aangemerkt. Een notarieel samenlevingscontract kan veel voordelen bieden. Bijvoorbeeld voor bepaalde belastingwetten, om uw partner aan te wijzen als begunstigde voor uw nabestaandenpensioen, om te erven of regels op te stellen voor als u uit elkaar gaat.

U hoeft niet per se voor een huwelijk te kiezen; een geregistreerd partnerschap is ook mogelijk.

De meeste wettelijke regels die voor een huwelijk gelden, gelden ook voor het geregistreerd partnerschap. Bijvoorbeeld: de regels over de gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden gelden ook voor het geregistreerd partnerschap. Huwelijkse voorwaarden voor geregistreerde partners worden partnerschapsvoorwaarden genoemd.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een relatie officieel maken? Neem dan vrijblijvend eens contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Het vastleggen van een relatie wilt u immers op de juiste manier doen.

Brochure afbeelding
Relatie
Alles over wat er volgens de wet geregeld is bij samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap, en wat u zelf kunt bepalen.