20 april 2021 Familie en relatie

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een akte waarin staat wie de overledene is, of hij/zij een testament heeft gemaakt en wie de erfgenamen zijn. Met deze akte kunnen de erfgenamen hun recht op de nalatenschap bij diverse instanties aantonen. Deze akte is door een notaris opgemaakt en ondertekend.

Wat staat er in een Verklaring van Erfrecht?

In een verklaring van erfrecht staat de volgende informatie:

 • wie is de overledene
 • wanneer en waar is deze persoon overleden
 • was de overledene gehuwd en zo ja, hoe (in gemeenschap van goederen of huwelijksvoorwaarden)
 • is de overledene eerder gehuwd geweest en zo ja, op welke manier dit huwelijk is ontbonden (overlijden, scheiding)
 • wie de kinderen zijn en indien zij eerder zijn overleden wie hun kinderen zijn
 • of er een testament aanwezig is en wat de inhoud hiervan is
 • wie de erfgenamen zijn
 • of er een boedelvolmacht is gegeven aan één of meerdere erfgenamen
 • wie is er bevoegd om de nalatenschap te beheren

Wanneer heeft u een Verklaring van Erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht is in sommige gevallen noodzakelijk:

 • de bank kan vragen om een verklaring van erfrecht voordat een erfgenaam toegang krijgt tot de rekeningen van de overledene
 • het uitkeren van een levensverzekering
 • de verkoop van een woning of ander (on)roerend goed
 • belastingteruggave van de overledene
 • verzekeringsmaatschappijen
 • pensioenfondsen
 • beleggingsmaatschappijen

verklaring van erfrecht

Wanneer heeft u géén erfrechtverklaring nodig?

Het is niet altijd nodig om een verklaring van erfrecht op te laten stellen. Dit is afhankelijk van de situatie. De bank kan u daarover meer informeren.

Hoe kunt u aan een Verklaring van Erfrecht komen?

Omdat een verklaring van erfrecht een notariële akte is, maakt u een afspraak bij de notaris om deze akte te laten opmaken. U komt langs voor een bespreking en samen met de (kandidaat-)notaris brengt u de situatie in kaart. Na dit gesprek maakt de notaris de verklaring van erfrecht voor u op.

Wie kan om een Verklaring van Erfrecht vragen?

Alleen belanghebbenden bij een nalatenschap kunnen om een verklaring van erfrecht kunnen vragen. Belanghebbenden zijn:

 • iedereen die er belang bij heeft om te weten wie de erfgenamen van de overledene zijn (bijvoorbeeld een bank of schuldeisers);
 • iedereen die er belang bij heeft om aan te kunnen tonen dat zij mogen beschikken over (een deel van) de nalatenschap van de overledene (bijvoorbeeld erfgenamen of gevolmachtigden).

Een verklaring van erfrecht wordt vaak aangevraagd door één van de erfgenamen, bijvoorbeeld de langstlevende echtgenoot/partner, kinderen, broer of zus. Als er meer erfgenamen zijn, dan kunnen de erfgenamen ervoor kiezen om één persoon aan te wijzen die de nalatenschap afwikkelt. Vaak is deze persoon dan ook degene die de Verklaring van Erfrecht bij de notaris laat opmaken. Als de erfgenamen willen dat een van de erfgenamen namens de andere erfgenamen bevoegd is, dan kan de notaris een boedelvolmacht opstellen.

Ook kan het zo zijn dat de langstlevende partner of echtgenoot over de nalatenschap kan en mag beschikken, maar dat iemand anders (bijvoorbeeld een kind) contact opneemt met de notaris. In dat geval zal de notaris ook altijd contact opnemen met de langstlevende voor het ondertekenen van de documenten en uitleg geven met betrekking tot de wijze van aanvaarden van de nalatenschap. Dit moet de notaris doen, omdat hij een zorgplicht heeft.

Welke informatie is nodig voor het maken van een Akte van Erfrecht?

De informatie die nodig is om een Verklaring van Erfrecht op te stellen:

 • een kopie van de overlijdensakte;
 • een kopie van het laatste testament van de overledene (indien aanwezig);
 • namen en adressen van de erfgenamen
 • kopie legitimatiebewijs van de erfgenamen
 • indien van toepassing: NAW gegevens en geboortedatum van een gevolmachtigde

Wat kost een verklaring van erfrecht?

Omdat bij elke nalatenschap er sprake is van een unieke situatie en de kosten o.a. afhankelijk zijn van het aantal erfgenamen, is het niet mogelijk om een precies bedrag te noemen. Voor een op maat gemaakte kostenopgave kunt u contact opnemen met 088-433 43 33 of via e-mail: info@abmaschreurs.nl.

Brochure afbeelding
Nalatenschap
Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.