In een samenwooncontract kunnen ouders en kinderen verschillende zaken regelen. Omdat steeds meer kinderen en ouder wordende ouders bij elkaar gaan wonen, zo blijkt uit de praktijk van Netwerk Notarissen. Dit is in lijn met het regeringsbeleid waarin ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Er zijn verschillen zaken waaraan ouders en kinderen moeten denken als ze kiezen voor een gezamenlijke woonoplossing.

Wat is een samenwooncontract?

Voor inwonende ouders en kinderen heeft Netwerk Notarissen een samenwooncontract ontwikkeld. In dit samenwooncontract worden duidelijke afspraken over de kostenverdeling gemaakt tussen de ouders en het kind. Verder wordt afgesproken op welke juridische basis de inwoning is gestoeld. Dit is van belang als de ouders toch naar het verpleeghuis moeten vertrekken of overlijden. Neem voor meer informatie over het samenwooncontract contact met ons op.

Extra media aandacht voor een samenwooncontract

Netwerk Notarissen heeft een enquête gehouden onder 50 gemeenten. Uit deze enquête bleek dat veel gemeenten niet voorbereid zijn op ouders en kinderen die samen willen wonen voor mantelzorg. Er is voor dit onderwerp veel aandacht geweest in de media.

In onze nota praktische en financiële knelpunten samenwonen bij mantelzorg vindt u de enquêteresultaten en meer informatie over de wetten en regels waar samenwonende ouders en kinderen mee te maken krijgen. Voor vragen en opmerkingen over deze nota kunt u contact opnemen met Lucienne van der Geld

Neem contact op