15 juni 2015 Familie en relatie

Sociale media executeur

Er is leven na de dood. Als u niets regelt leeft u na uw dood door op Facebook en andere sociale media. Soms met pijnlijke gevolgen voor de mensen die van u houden. Uw nabestaanden kunnen niet eenvoudig uw account verwijderen of wijzigen. Om dit te regelen hebben wij de Sociale Media Executeur.

Online leven na overlijden voorkomen

Ruim zeven miljoen Nederlanders zijn actief op sociale media. Ze staan actief in het leven en zijn online verbonden met miljoenen anderen. Maar wat gebeurt er met het online leven als een Twitteraar en Facebooker overlijdt? Na overlijden is het voor nabestaanden een hele toer om een account van de overledene te verwijderen of in te richten als een gedenkpagina. Want de inloggegevens van de overledene zijn meestal niet bekend. Ook weten veel nabestaanden niet in welke sociale netwerken de overledene actief was.

Sociale Media Executeur

Wij zochten de juridische ins en outs grondig uit en informeren nabestaanden actief hoe zij een gedenkpagina van hun dierbare kunnen inrichten of het account kunnen verwijderen. Daarnaast is er de sociale media executeur, die uw online leven na de dood regelt zoals u het wilt. Deze vertrouwt u uw accountgegevens toe en u geeft hem de opdracht wat hij of zij met uw online bestaan moet doen.

 

Brochure afbeelding
Download brochure