22 mei 2015 Familie en relatie

Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap laten vastleggen? Een geregistreerd partnerschap sluit u net als een huwelijk bij de gemeente. Belangrijk is dat u goed op de hoogte bent van de juridische gevolgen hiervan. Daarvoor bent u bij Abma Schreurs aan het juiste adres. Wij zorgen ervoor dat u goed op de hoogte bent van de gevolgen van het dit partnerschap. Niet alleen tijdens de relatie, maar ook bij scheiding en overlijden. Maar wat zijn hier de voordelen van? En wat houdt het allemaal precies in? Wij leggen het graag aan u uit.

Wat is een geregistreerd partnerschap?

Als u samen verder wilt én e.e.a. goed wilt regelen, dan zijn er verschillende mogelijkheden: trouwen, samenwonen (al dan niet met samenlevingscontract) of een geregistreerd partnerschap aangaan. Waar kiest u voor als u een geregistreerd partnerschap aangaat? Eigenlijk kiest u voor een huwelijk, maar dan zonder het ja-woord. De wet regelt automatisch een aantal zaken per de ingangsdatum van het geregistreerde partnerschap.

Wat is het verschil tussen deze registratie en een huwelijk?

Een geregistreerd partnerschap lijkt op een huwelijk, er zijn een paar verschillen:

  •  U hoeft elkaar niet het jawoord te geven;
  • Als u geen kinderen heeft, kunt u het geregistreerde partnerschap beëindigen bij een notaris of advocaat (als u minderjarige kinderen heeft óf als u het niet met elkaar eens bent, moet het partnerschap bij de rechter ontbonden worden);
  • Als u tijdens het geregistreerde partnerschap alsnog wilt trouwen, dan kan dat. Als u tijdens uw huwelijk uw relatie wilt veranderen in een geregistreerd partnerschap, kan dat niet.
  • De officiële registratie  van een partnerschap wordt in het buitenland niet altijd erkend of er gelden andere regels.

Hoe regelt u een geregistreerd partnerschap?

Eerst doet u (digitaal of persoonlijk) aangifte bij de gemeente. Daar ondertekent u een verklaring in het bijzijn van door u zelf gekozen getuigen.

Als u deze officiële registratie  van een partnerschap aangaat zonder voorwaarden, dan doet u dit sinds 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent kort gezegd dat alle bezittingen en schulden die tijdens het officieel geregistreerde partnerschap ontstaan, van u samen zijn. Uitzondering vormen erfenissen en schenkingen die u ontvangt tijdens uw officiële relatie. Die blijven van u persoonlijk, tenzij anders is aangegeven. Dit is wettelijk zo geregeld.

Bent u vóór 2018 als partners geregistreerd zonder voorwaarden? Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. De wet die sinds 1 januari 2018 geldt, verandert hier niets aan.

Wilt u liever zelf bepalen wat u wel en niet samen deelt? In partnerschapsvoorwaarden legt u vast welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. U kunt ook juist kiezen dat alles van u samen is (algehele gemeenschap van goederen). Voor het maken van partnerschapsvoorwaarden gaat u naar de notaris.

Als partners geregistreerd met kinderen

Een geregistreerd partnerschap kunt u aangaan als u kinderen heeft, maar ook als u geen kinderen heeft. Voor kinderen die al zijn geboren voor het aangaan van het geregistreerde partnerschap geldt dat u zelf moet zorgen voor erkenning van het kind door de vader. Het geregistreerde partnerschap verandert hier niets aan. Door de erkenning wordt de vader ook volgens de wet gezien als ouder van het kind.

Door het erkennen van een kind krijgt de vader nog niet de zeggenschap over het kind. Daarvoor moet u apart via de rechtbank ook het gezamenlijk gezag aanvragen. Doet u dat niet, dan heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag en daarmee de zeggenschap over het kind. Hierin brengt het aangaan van een officieel partnerschap wél verandering. Als u een kind heeft erkend vóór het aangaan van de partnerschap, dan heeft u na het officieel aangaan van het partnerschap met de moeder automatisch samen het ouderlijk gezag over dat kind. Ook als u het kind tijdens het geregistreerde partnerschap alsnog erkend heeft u samen het ouderlijk gezag.

Voor kinderen die tijdens het partnerschap of binnen 306 dagen na het eindigen van het partnerschap worden geboren regelt de wet dat de partner van de moeder automatisch de (wettelijke) vader is. Het erkennen van het kind bij de gemeente is dan niet nodig. Voor deze kinderen geldt ook dat de wet regelt dat u samen het ouderlijk gezag over dat kind heeft.

Geregistreerd partnerschap beëindigen

Als u geen kinderen heeft, kunt u het geregistreerde partnerschap beëindigen bij een notaris of advocaat. Heeft u minderjarige kinderen óf bent u het niet met elkaar eens? Dan moet het partnerschap bij de rechter ontbonden worden.

Hoe is dit partnerschap geregeld bij overlijden?

Door het aangaan van een officieel partnerschap wordt u volgens de weg ook erfgenamen van elkaar. Komt een van beiden te overlijden, is de ander gerechtigd tot de nalatenschap van de ander. Als u kinderen heeft, zijn ook de kinderen wettelijk uw erfgenamen.

Specifieke wensen kunt u vastleggen in een testament. Zo kunt in het bijvoorbeeld testament voorzieningen voor uw (minderjarige) kinderen treffen.

kosten_geregistreerd_partnerschap

Wat kost een geregistreerd partnerschap?

De kosten kunt u opvragen bij uw gemeente. De kosten over het voorlichten van de juridische gevolgen en het eventueel opstellen van partnerschapsvoorwaarden zijn sterk afhankelijk van de complexiteit en de tijd die hiervoor nodig is.

Om de kosten voor u op maat vast te stellen, vragen wij u om een vrijblijvende offerteaanvraag te doen. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de situatie en kunnen we u een offerte op maat toesturen.

Geregistreerd partnerschap vastleggen

Zoekt u hulp bij het vastleggen van een geregistreerd partnerschap? Of heeft u deskundig advies nodig in de richting van notariële zaken betreffende familie en relatie? Neem in dat geval vrijblijvend contact op met Abma Schreurs Notarissen voor een adviesgesprek. 

Brochure afbeelding
Samen verder
Alles over wat er volgens de wet geregeld is bij samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap, en wat u zelf kunt bepalen.