25 juni 2015 Familie en relatie

Erfenis regelen

Uw erfenis regelen, daar staat u niet elke dag bij stil. Toch is het belangrijk om hier eens over na te denken. Als u geen notarieel testament heeft opgesteld, dan regelt de wet automatisch hoe uw vermogen en bezittingen – uw erfenis – worden verdeeld. In een testament kunt u personen aanwijzen als erfgenamen. Per erfgenaam kunt u aangeven wie uw bezittingen, vermogen en schulden erven na uw overlijden.

Wij adviseren altijd: wilt u zelf bepalen hoe uw bezittingen en vermogen worden verdeeld Neem dan de tijd bij het opstellen van uw testament, hoe lastig dit ook is.

Bespaar erfbelasting met een testament

Met een testament kunt u er ook voor zorgen dat u belasting bespaart of de te betalen belasting uitgesteld wordt. Lees meer over erfbelasting besparen.

Erfenis regelen door uitsluitingsclausule

In een testament kunt u ook een uitsluitingsclausule opnemen. Een uitsluitingsclausule welke wij regelmatig in onze praktijk zien is bijvoorbeeld: stel, uw kinderen zijn getrouwd, maar u wilt dat uw erfenis altijd van uw kinderen blijft en deze niet kan delen met de partner. Zo kan bij een scheiding van uw kind deze erfenis niet bij uw kinds ex-partner terecht komen.

erfenis regelen

Personen onterven

Het is ook mogelijk om personen – die wettelijk erfrecht hebben – te onterven. Deze clausule wordt dan opgenomen in uw testament. Kinderen kunt u nooit helemaal onterven: zij hebben altijd recht op hun kindsdeel. Meer voorbeelden van uitsluitingsclausule, neem contact op met onze experts.

Wanneer geen erfenis regelen?

Als u ervoor kiest om geen testament op te stellen regelt de wet wie uw erfenis krijgt en de verdeling ervan:

  • Geen testament en getrouwd: dan erft u partner op grond van de wet;
  • Geen testament, getrouwd en samen kinderen: dan erven uw kinderen mee in u erfenis. Zij moeten wachten op hun deel totdat de laatste ouder is overleden;
  • Geen testament, geen partner en kinderen: dan erven uw familieleden, ouders, broers en zussen, maar ook uw halfbroers en -zussen als uw ouders – na een scheiding – zijn hertrouwd of eerder getrouwd zijn geweest.

Goed doel als erfgenaam

Het is ook mogelijk om in uw testament een goed doel tot erfgenaam te maken. Er zijn twee manieren om aan een goed doel te schenken:

  1. Het goede doel wordt uw erfgenaam: dit goede doel ontvangt na uw overlijden alleen – of samen met andere erfgenamen – uw bezittingen en schulden. Goede doelen nemen eigenlijk altijd beneficiair uw erfenis aan. Dit betekent dat zij niet aansprakelijk zijn voor de eventuele schulden van uw nalatenschap;
  2. Het goede doel ontvangt een legaat: dit kan geld zijn, een huis, waardevolle schilderijen et cetera.

Erfenis regelen: opnieuw beoordelen

Wetten en regels, maar ook uw persoonlijke situatie en wensen veranderen regelmatig. Uw testament kan dan anders uitwerken dan u van te voren had bedacht. Het is daarom raadzaam uw testament regelmatig door uw notaris opnieuw te laten beoordelen en eventueel aan te laten passen aan de nieuwe situatie.

Erfenis regelen en juridisch advies

Wilt u meer advies op maat ontvangen over het goed regelen van uw erfenis? Neem dan contact op met onze experts en bespreek persoonlijk uw testament.

Brochure afbeelding
Brochure erfenis
Download via onderstaande button onze brochure over uw erfenis.