17 maart 2022 Nieuws

Aankondiging verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Op dit moment mag er ten behoeve van een aankoop eigen woning (of financiering) een bedrag van € 106.671,00 belastingvrij geschonken worden. In het regeerakkoord van 15 december 2021 is het voornemen opgenomen om deze vrijstelling per 1 januari 2024 volledig te laten vervallen.

Drastisch verlaagd

Voordat het zover is, heeft het kabinet vorige week voorgesteld om de vrijstelling te verlagen van € 106.671,00 naar ± € 27.000,00 per 1 januari 2023. Dit bedrag is gekozen omdat deze vrijstelling daarmee op hetzelfde niveau komt als de eenmalige vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen.

Nog geen akkoord

Vanzelfsprekend is hiervoor een wetswijziging nodig die nog moet worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Of en wanneer deze wetswijziging wordt goedgekeurd is nog onzeker. We houden u op de hoogte!

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook