Als u ouder wordt, gaat u op een andere manier over de toekomst nadenken. Wat gebeurt er als ik te ziek ben om voor mijzelf te zorgen? Wie regelt dan mijn zaken? Wat gebeurt er als ik overlijd?

Het zijn geen prettige toekomstgedachten, maar een goed en zeker geregelde toekomst geeft rust. Wij kunnen u daarbij helpen. Als u zaken wilt regelen voor geval van ziekte, kunnen we u adviseren over een zogenaamd levenstestament. Alles voor na overlijden, wordt geregeld in een testament.

In een levenstestament kunt u wensen en regelingen over verschillende persoonlijke en zakelijke belangen door ons juridisch laten vastleggen. Deze regelingen gaan werken als u tijdelijk of langdurig niet in staat bent uw wil te uiten of te bepalen en/of uw eigen belangen te behartigen. Deze regelingen kunnen uiteen lopen van het aanwijzen van een vertrouwenspersoon voor administratieve zaken tot het benoemen van een vertegenwoordiger voor al je medische behandelingen. In het levenstestament kunt u bijvoorbeeld ook bepalen wat er met uw huisdieren moet gebeuren als u langere tijd niet voor hen kunt zorgen.

In een testament regelt u hoe uw erfenis wordt verdeeld na uw overlijden. Als u geen testament maakt, regelt de wet wie uw erfenis krijgt. Door het maken van een testament kunt u ook iemand aanwijzen die de erfenis afwikkelt. Bovendien kunt u een goed doel laten erven of personen aanwijzen die bepaalde bezittingen van u krijgen na uw overlijden.

We nemen graag de tijd om de verschillende mogelijkheden met u te bespreken voor een goed geregelde toekomst.

Neem contact op