22 juni 2015 Mijn notaris

Handtekening legaliseren

Handtekening legaliseren

Door notarissen en instanties wordt vaak gevraagd om uw handtekening onder een stuk te laten legaliseren. Hiermee weten we namelijk zeker dat u degene bent die het stuk heeft getekend. Hoe gaat het ‘legaliseren’ in z’n werk?

Waarom het legaliseren van uw handtekening van belang is

Het is belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat u zélf de volmacht hebt ondertekend en niet iemand anders. Daarom wordt de handtekening op de volmacht/verklaring gelegaliseerd. Legalisatie betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zélf de volmacht/verklaring ondertekent. Op deze wijze kan achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening en wordt de kans op misbruik sterk beperkt.

Iedere notaris in Nederland is bevoegd uw handtekening te legaliseren. De notaris die uw handtekening legaliseert, kan hiervoor kosten in rekening brengen.

Hoe kan uw handtekening worden gelegaliseerd?

U ondertekent de volmacht/verklaring pas op het notariskantoor. Het is raadzaam om eerst telefonisch contact met het notariskantoor op te nemen om te vragen op welk moment u op kantoor kunt komen.

U moet bij uw bezoek de volgende zaken mee te nemen:

  • De brief die u van ons kantoor heeft ontvangen;
  • De volmacht/verklaring;
  • Een geldig legitimatiebewijs (een paspoort, een identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs of een vreemdelingendocument).

U zet uw handtekening in het bijzijn van de notaris of één van zijn medewerkers en u toont daarbij uw legitimatiebewijs. De notaris legaliseert vervolgens uw handtekening door te verklaren dat u de handtekening in bijzijn van de notaris of  medewerker heeft gezet.

Vervolgens zendt u de gelegaliseerde volmacht/verklaring met een kopie van uw legitimatiebewijs aan ons retour of u laat deze bij ons achter.

Brochure afbeelding
Download brochure