23 mei 2015 Mijn notaris

Zorg voor een ander

De zorg voor een ander betekent vaak ook dat u de zaken en administratie voor een ander moet regelen. Instanties accepteren dit alleen als u een volmacht heeft gekregen of als er sprake is van bewind of curatele.

Als u namens iemand zaken wilt regelen, dan moet u daartoe ‘bevoegd’ zijn. U kunt namelijk niet zo maar namens een ander beslissingen nemen. ‘Bevoegd’ betekent dat er een juridische reden is waarom u namens een ander beslissingen neemt. Dat kan zijn, omdat u bewindvoerder of curator bent van die persoon. U bent dan door de rechter benoemd. Degene voor wie u zorgt, kan ook een volmacht aan u hebben gegeven. Met deze volmacht kunt u dan de zaken die in die volmacht zijn omschreven voor de ander regelen.

Wij kunnen u en de persoon voor wie u zorgt informeren en adviseren over hoe u zaken voor hem/haar kunt regelen.

Brochure afbeelding
Download brochure