Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied. Hieronder vallen alle zaken die te maken hebben met de status van natuurlijke personen en hun handelingsbekwaamheid.

Abma Schreurs heeft op de volgende terreinen in de afgelopen jaren ruime en specialistische ervaring opgedaan (klik op de link voor meer informatie):

  • als ouders uit elkaar: en de kinderen dan?
  • huwelijksvermogensrecht
  • mediation
  • vaststellen en wijzigen partner- en kinderalimentatie
  • omgangsregeling / ouderschapsplan
  • afstammingsrecht
  • gezamenlijk of eenzijdig gezag
  • voornaamwijziging / geslachtswijziging
  • ondertoezichtstelling en¬†uithuisplaatsing
  • pensioenrechten

Onze advocaten houden zich bezig met het adviseren, begeleiden en procederen. U krijgt altijd een op maat gesneden advies en vakkundige begeleiding. Indien mogelijk zullen onze advocaten in overleg met de wederpartij altijd proberen te komen tot een oplossing. Mocht dit niet lukken dan kunnen wij een gerechtelijk traject starten.

In het geval uw draagkracht beperkt is, biedt ons kantoor de mogelijkheid een beroep te doen op gefinancierde rechtsbijstand. De advocaatkosten blijven dan beperkt tot een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage. Wordt besloten een gerechtelijke procedure te starten, dan is men naast de eigen bijdrage nog een griffierecht aan de rechtbank verschuldigd. Om te bezien of u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand kunt u hier klikken.

Neem voor meer informatie over dit rechtsgebied contact op met onderstaande specialisten.

Neem contact op