23 februari 2009 Nieuws

All in the family!

Staat uw kind op het punt een huis te kopen? Het huis van uw kind (mede) financieren levert een ieder in de familie voordeel op!

De huizenprijzen blijven stijgen, zodat het voor ‘starters’ steeds moeilijker wordt een huis te kopen. Vaak blijkt de koopsom van een starterswoning te hoog zodat de hypothecaire geldlening niet rond komt. Ouders kunnen hun kinderen dan op een aantal manieren financieel te hulp schieten.

Ouders lenen geld aan hun kinderen
Om het huis (geheel of gedeeltelijk) te financieren, gaat het kind bij de ouder een geldlening aan. Als ouders zekerheid willen voor de terugbetaling van het geldbedrag kan voor hen een hypotheekrecht worden gevestigd op het huis van het kind. Het vestigen van hypotheek moet bij notariële akte gebeuren. De rente die het kind over de geldlening aan de ouders betaalt, is voor het kind aftrekbaar van het inkomen in box 1.

Het voordeel voor de ouders? Dat zit in de rente. Als de ouders de rente krijgen die het kind anders aan de bank zou betalen, dan hebben de ouders een hoger rendement dan zij over hetzelfde bedrag op een spaarrekening zouden hebben gekregen. De hele familie heeft zo voordeel: het kind kan het huis kopen en heeft aftrek in box 1; de ouders krijgen een hogere rente over het (spaar)geld! Ouders kunnen kinderen de rente ook schenken. Er zijn dan (wettelijke) mogelijkheden om het kind dan toch de aftrek in box 1 voor de inkomstenbelasting te laten behouden, terwijl het kind de rente niet hoeft te betalen.

Jaarlijks kunnen ouders hun kinderen € 4.479,00 (in 2008) belastingvrij schenken. Wordt meer dan dit bedrag geschonken dan moet over het meerdere vanaf 5% schenkingsrecht worden betaald.

Ouders schenken geld aan hun kinderen
Ouders kunnen hun kinderen eenmalig een groot bedrag belastingvrij schenken. Deze schenking kan worden gedaan aan een kind dat ouder is dan 18 jaar maar jonger dan 35 jaar of aan een kind ouder dan 35 jaar maar met een echtgenoot of geregistreerd partner jonger dan 35 jaar. Deze vrijstelling voor het schenkingsrecht bedraagt in 2008 € 22.379,00. Als u dit bedrag wilt schenken, dan moet u daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst en een beroep doen op deze vrijstelling. Als meer dan dit bedrag wordt geschonken, dan moet over het meerdere vanaf 5% schenkingsrecht worden betaald.

Aan andere kinderen in het gezin kan tegelijk of op een later moment worden geschonken.

Een combinatie van schenken en lenen
Als ouders optimaal willen profiteren van de vrijstellingen van het schenkingsrecht kunnen zij geld schenken en geld lenen combineren.

Netwerk Notarissen kan voor u berekenen welke keuze voor uw familie het gunstigst is. Wanneer u uw kind geld leent, kunnen wij uw afspraken vastleggen zodat deze helder en duidelijk zijn. Kiest u ervoor te schenken aan uw kind en maakt u afspraken over de schenking, dan is het verstandig de schenking ook juridisch juist vast te leggen. Denkt u bijvoorbeeld aan de zogenaamde uitsluitingsclausule zodat uw kind de schenking bij een echtscheiding niet met een ex-partner hoeft te delen.

Meer weten over schenken of lenen? Neem contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren wat het beste past in uw situatie.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook