23 februari 2012 Nieuws

Als ouders ouder worden…

Op een moment in het leven draaien de rollen van ouders en kinderen om. Eerst zijn het de ouders die voor hun kind zorgen maar er komt een moment dat een kind zich zorgen om zijn ouders maakt. Omdat ze ouder worden en lichamelijke en geestelijke gebreken krijgen. Daardoor kunnen er problemen ontstaan bij het regelen van hun financiën. De Netwerknotaris adviseert ouders en kinderen over een oplossing voor dit veel voorkomende probleem.

Voorkomen misbruik
Als ouders niet meer goed in staat zijn hun financiële belangen te behartigen, lopen zij risico door ondoordachte beslissingen en kunnen zij zelfs slachtoffer worden van misbruik. Kinderen maken zich daar terecht zorgen om. Het is dan van belang de ouders daartegen te beschermen, maar hen tegelijk ook in hun waarde te laten. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat een handtekening van een ouder niet meer wordt geaccepteerd als deze wilsonbekwaam is.

Er zijn verschillende oplossingen.

Bewind
Als ouders, bijvoorbeeld door dementie, hun financiële daden niet meer goed overzien is bewind de aangewezen oplossing. Kinderen kunnen de rechter verzoeken om het vermogen van de ouder(s) door de rechter onder bewind te laten stellen. Er wordt dan een betrouwbare persoon tot bewindvoerder benoemd die opkomt voor de financiële belangen.

Levenstestament of volmacht
Als ouders nog wilsbekwaam zijn, kunnen zij bij de notaris vastleggen wie hun financiële belangen voortaan moet behartigen. Dat kan in een levenstestament of een volmacht. Er wordt gekozen voor een levenstestament als de ouders meer dan hun financiële zaken willen regelen. Bijvoorbeeld als er een euthanasieverklaring gemaakt wordt. Of als zij willen vastleggen wat er met het huis en de spullen moet gebeuren, als zij naar het verpleeghuis gaan.

Op tijd regelen
We zien in de praktijk dat mensen (om begrijpelijke redenen overigens) vaak lang wachten met iets te regelen. Er moet dan, bijvoorbeeld als ouders naar het verpleeghuis gaan en hun huis te koop wordt gezet, met spoed bij de rechter een bewind worden aangevraagd. Dit gaat vaak minder snel dan gehoopt. Ons advies is daarom: kom op tijd naar ons toe en neem de tijd om (met ons) het onderwerp bespreekbaar te maken met uw ouders. Wij staan u én uw oudere ouders graag bij met praktisch en juridisch advies.

Abma Schreurs is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan.

 

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook