16 juni 2023 Blog

Bankvolmacht

Veel mensen op leeftijd wijzen iemand aan naast hen die de betaalrekening mag beheren. Dit doen ze met een bankvolmacht. Dit kan handig zijn wanneer u zelf niet meer goed de zaken kan regelen, bijvoorbeeld wanneer u ziek wordt. Wij leggen u graag uit hoe het werkt.

Wat is een bankvolmacht?

Met een bankvolmacht machtig je een naaste of meerdere personen om je betaalrekening te beheren. De gemachtigde(n) mag/mogen dan betalingen voor jou doen. Een bankmachtiging regelt je naaste met een formulier bij de bank. Het formulier moet zowel door jou als je naaste worden ondertekend.

wat is een bankvolmacht

Wat is een algemene volmacht?

Als je iemand een algemene volmacht geeft, krijgt de gemachtigde persoon toegang tot je bankrekeningen, inclusief spaarrekeningen. Daarnaast mag hij je huis verkopen, schenkingen doen en leningen doen in jouw naam. Het belangrijkste is dat je het volste vertrouwen hebt in de persoon of personen aan wie je een algemene volmacht geeft.

Het intrekken van een bankvolmacht

Een bankvolmacht kan worden beëindigd via een aantal manieren. Dit kunnen de volgende manieren zijn:

  • Als je hiervoor mondeling of schriftelijk de opdracht geeft. Een mondelinge opdracht moet altijd worden gevolgd door een schriftelijke bevestiging.
  • De volmachthebber zijn of haar volmacht opzegt.
  • De volmacht komt ten einde wanneer volmachthebber overlijdt, onbekwaam wordt verklaard of failliet gaat.

Bankvolmacht bij overlijden: wat gebeurt er dan?

Er ontstaat een nieuwe situatie op het moment dat iemand overlijdt. Degene die de volmacht heeft gegeven, is er niet meer. De bankrekeningen zijn dan ook niet meer van die persoon maar van de erfgenamen. De algehele volmacht werkt dan niet meer, behalve als er sprake is van een bijzonder geval waarin geen uitstel mogelijk is.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook