29 mei 2015 Blog

Contractenrecht

Inherent aan het ondernemen is het maken van afspraken. Zowel mondelinge afspraken, als afspraken die door partijen op papier worden gezet zijn bindend.

Het schriftelijk vastleggen van de gemaakte afspraken verdient de voorkeur. Het papier met de gemaakte afspraken, met daaronder de handtekening van de betrokken partijen, heeft namelijk een bewijsfunctie. Mocht er geschil ontstaat, dan kan op eenvoudige wijze worden vastgesteld wat er is afgesproken.

In de ideale wereld is het klip en klaar wat de afspraken zijn, en ontstaat er geen discussie.

Helaas kan er bij het maken van afspraken veel mis gaan. Achteraf blijkt het toch niet allemaal, of niet allemaal zo duidelijk, te zijn opgeschreven. Wat hebben partijen bedoeld? Hebben zij elkaar daarbij goed begrepen? Is dat wat uiteindelijk op papier komt te staan ook echt helemaal wat partijen met elkaar hebben besproken? Hebben partijen aan alle eventuele toekomstige situaties gedacht, zodat er voor elke variant een antwoord gereed ligt?

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook