8 september 2023 Blog

Wanneer heeft de executeur testamentair een volmacht nodig?

Erfenissen heb je in alle soorten en maten. Een erfenis kan klein of groot zijn, simpel of ingewikkeld. Soms kan het handig zijn wanneer de executeur testamentair een volmacht krijgt van de erfgenamen. In een dergelijke volmacht kunt u duidelijk vastleggen hoe de executeur de erfenis gaat afwikkelen.

Voorbeelden van situaties waarin een volmacht verstandig is

Er zijn een aantal voorbeelden van situaties waarin een volmacht aan de executeur verstandig is. Dit zijn een aantal voorbeelden:

  • Er zit een woning in de erfenis, maar er zijn geen schulden. Het is dus niet dringend nodig om de woning te verkopen. Maar omdat geen enkele erfgenaam het huis wil overnemen, krijgt de executeur een volmacht om de woning toch te verkopen.
  • Het is een complexe erfenis, met aandelen, kunst en vorderingen. En er zijn veel erfgenamen, van wie een deel in het buitenland woont. De executeur moet alles zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen afwikkelen. In een volmacht legt u in een vroeg stadium vast wat de executeur precies gaat doen.
  • De erfenis is beneficiair aanvaard en mogelijk negatief. Bij twijfel daarover is het verstandig om de executeur een volmacht te geven. Want als de erfenis negatief blijkt te zijn, dan is de executeur niet meer bevoegd. Maar de volmacht blijft in dat geval wel geldig.

De rol van de executeur

De executeur heeft tot taak de erfenis (ook wel ‘nalatenschap’ genoemd) af te wikkelen. In verband met deze taak heeft hij/zij ‘het beheer van de nalatenschap’. ‘Beheren’ betekent onder meer de administratie verzorgen en zorgdragen dat de bezittingen van de overledene in goede staat en toestand blijven.

Is het mogelijk voor een executeur om een volmacht te verlenen?

Ja, een executeur kan een volmacht geven. Zo komt het ook wel voor dat een executeur een volmacht geeft aan de notaris voor de afwikkeling. Een ander voorbeeld is de executeur die een volmacht tot levering geeft voor de overdracht van een huis. Ook komt het voor dat twee executeurs samen bevoegd zijn op grond van het testament. In dat geval kunnen ze elkaar een volmacht geven zodat ze ieder zelfstandig bevoegd zijn.

Is het toegestaan dat een executeur testamentair ook erfgenaam is?

Ja, een executeur testamentair kan ook erfgenaam zijn. Denk aan het geval dat iemand 4 kinderen als erfgenaam achterlaat en één van de kinderen tot executeur benoemt. Dit is normaal en juridisch geen probleem.

Nalatenschap regelen met de notaris

De notaris kan u helpen bij de nalatenschap. Nalatenschappen regelen behoort tot de werkzaamheden van een notaris. Hij of zij heeft de benodigde juridische kennis en weet wat er moet gebeuren wanneer er iemand is overleden en iets achterlaat. Abma Schreurs Notarissen staat voor u klaar. Neem contact op en kom erachter wat wij voor u kunnen betekenen.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook