22 juni 2015 Blog

Idee beschermen

Idee beschermen, nadat u een idee, werk gemaakt of een uitvinding heeft gedaan? Wat zijn dan de mogelijkheden? Wij kunnen u van dienst zijn om uw bewijspositie te beschermen. Bij ideeën of uitvindingen wordt de meest volledige bescherming echter bereikt door een patent of een octrooirecht aan te vragen.

Idee beschermen door een depotakte

Een auteursrecht ontstaat door het maken van een ‘werk van letterkunde, wetenschap of kunst’. U hoeft dat dus niet verder aan te vragen. Als een ander inbreuk maakt op uw auteursrecht dan moet u om uw auteursrecht te handhaven kunnen bewijzen dat u het ‘werk’ eerder had gemaakt of geschreven.

Een depotakte bij de notaris kunt u daarbij helpen. U kunt ons een akte van depot laten maken. In deze akte wordt verklaard wat u heeft aangeleverd aan de notaris, op welke dag en op welk tijdstip. Wat u heeft aangeboden wordt in een envelop gedeponeerd, verzegeld en gedateerd en vastgehecht aan de akte van depot. U moet er dus wel rekening mee houden dat uw ‘werk’ aan de depotakte bij ons in de kluis blijft. Wij zullen daarom met u bespreken of de depotakte de meest wenselijke oplossing voor u is en welke bescherming de depotakte u kan bieden.

Patent en octrooirecht

Als u een idee heeft verzonnen of een uitvinding heeft gedaan, dan kunt u een octrooirecht of patentrecht aanvragen om het idee vast te leggen. Deze procedure duurt meestal lang. In veel gevallen is het daarom wenselijk alvast het een en ander bij de notaris te laten vastleggen. Ook hier kan dan weer de depotakte van dienst zijn. Door de depotakte kunt u dan in ieder geval bewijzen dat u op een bepaalde datum al de inhoud van de aan de akte gehechte envelop in uw bezit had. U heeft dan nog niet de volledige bescherming van het octrooirecht of het patent; dit recht moet dan eerst verleend zijn.

Idee beschermen: juridisch advies

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op om uw idee te beschermen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@abmaschreurs.nl of te bellen met 088-433 43 33 Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook