7 juli 2023 Blog

Medische volmacht

Een medische volmacht is een volmacht voor wanneer u nog leeft, maar niet kan meer kan beslissen over uw gezondheid en eventuele behandelplannen. Dit kan voorkomen door ziekte of een ongeval. Met deze volmacht kan iemand anders die door u is aangewezen voor u bepalen. De keuzes die gemaakt kunnen worden hebben dan alleen betrekking tot medische zaken.

Wat is een medische volmacht?

Met een medische volmacht mag een naaste/vertrouwenspersoon zaken regelen op het gebied van verpleging en verzorging, zoals het nemen van behandelbeslissingen.

Wanneer is een medische machtiging nodig?

Een medische volmacht is nodig wanneer u niet meer in staat bent om te beslissen, maar wel medische hulp nodig heeft.

volmacht medische beslissingen

Wie kan worden aangewezen als medisch gevolmachtigde?

In een volmacht bepaalt u dat iemand die u vertrouwt (uw gevolmachtigde) namens u financiële handelingen mag uitvoeren op het moment dat u dat zelf (tijdelijk) niet meer kunt.

Hoe regel je een medische volmacht?

U kunt een medische volmacht of levenstestament zelf opstellen in een zogenaamde onderhandse akte. Maar het is beter om dit door een notaris te laten doen. Een notaris kan u goed voorlichten over de mogelijkheden. Daarnaast controleert de notaris uw identiteit en of u wilsbekwaam bent. Dat betekent dat de notaris controleert of u geestelijk in staat bent om uw wil te bepalen. Bij twijfel raadpleegt hij een onafhankelijke arts. Uw wensen legt de notaris vast in een notariële akte. U bent er dan van verzekerd dat uw volmacht of een eventuele levenstestament rechtsgeldig is en dat uw wensen dus kunnen worden uitgevoerd. Bij een zelf opgestelde onderhandse akte is dat niet altijd het geval.

Soorten volmachten

Wilt u meer weten over welke soorten volmachten er zijn? Voor meer informatie klikt u hier.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook