6 juli 2023 Blog

Nalatenschap regelen

Wanneer een dierbare is overleden, kunt u te maken krijgen met een afwikkeling van een nalatenschap. In deze moeilijke tijd moeten er allerlei zaken worden geregeld. Als u bent in het testament tot executeur benoemd of u erft, dan heeft u een rol in de afwikkeling van de nalatenschap.

Na een overlijden moet heel wat worden geregeld. Niet alleen praktische zaken (het opzeggen van abonnementen, terugbrengen van medische hulpmiddelen), maar ook de afhandeling van belastingen en formaliteiten. Allereerst moet er worden gekeken of er een testament is. In het testament kunnen namelijk allerlei regelingen worden getroffen.

Wij kunnen voor u nagaan bij het Centraal Testamentenregister of de overledene een testament heeft gemaakt.

Wie regelt het afwikkelen van de nalatenschap?

Er kan in het testament een executeur zijn aangewezen die de uitvaart moet regelen en de afwikkeling van de nalatenschap moet verzorgen. Als er geen executeur is aangewezen, dan regelen de erfgenamen samen deze zaken.

De overledene kan ook een codicil hebben gemaakt. Een codicil is een handgeschreven stuk en wordt niet bij het Centraal Testamentenregister geregistreerd. Een overledene bewaart een codicil soms in huis. Als de overledene daarnaast een testament heeft gemaakt, is het mogelijk dat het codicil bij het testament is bewaard in de kluis van de notaris. In een codicil kan de overledene sieraden en spullen uit huis hebben vermaakt. Tot 1 januari 2003 was het ook mogelijk om een executeur aan te wijzen in een codicil.

Erfgenaam

U hoeft een erfenis niet te accepteren als u dat niet wilt, maar u moet dit tijdig met de notaris overleggen. Gedraagt u zich als erfgenaam, dan zit u aan de erfenis vast. Mocht de overledene schulden hebben nagelaten, bent u in dat geval ook met uw eigen vermogen aansprakelijk voor deze schulden. U kunt kiezen of u de erfenis aanvaardt (accepteert), verwerpt of onder voorbehoud (beneficiair) aanvaardt.

Executeur

Een executeur heeft als taak de erfenis (gedeeltelijk) af te wikkelen. Een executeur is niet verplicht deze taak op zich te nemen. Wij kunnen u informeren over hoe de taak van een executeur eruit ziet. U kunt er overigens ook voor kiezen de taak van executeur op u te nemen en de afwikkeling aan ons over te dragen. Wij hebben veel ervaring in het afhandelen van erfenissen.

Waar moet er gebeuren bij de afwikkeling van een erfenis?

Om de nalatenschap af te wikkelen moet u onder meer denken aan de volgende zaken:

  • Praktische zaken en administratie, bijvoorbeeld: opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het onderbrengen van huisdieren, het afhandelen van verzekeringen;
  • Opvragen van uitkeringen bij de pensioenmaatschappij etc.;
  • De laatste aangifte die moet worden gedaan voor de inkomstenbelasting van de overledene;
  • Aangifte voor de erfbelasting;
  • Uitvoeren van het testament/verdelen.

De afhandeling van een nalatenschap behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn dé ervaren deskundige op dit gebied. We bemiddelen tussen de erfgenamen en hebben specialistische kennis van het erfrecht en het belastingrecht bij overlijden. Wij kunnen voor u de complete afhandeling van de erfenis in goede banen leiden.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook