12 februari 2021 Blog

Wat is het UBO-register?

Het ubo-register is een register bij de Kamer van Koophandel. In dit register wordt de ultimate beneficial owner (uiteindelijk belanghebbende) van een bedrijf ingeschreven.

Wat is een ubo?

Een ubo is de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Om er achter te komen wie er binnen een bedrijf aan de touwtjes trekt, zijn er in de wet criteria opgenomen aan de hand waarvan vastgesteld kan worden wie de ubo is. Dit kan iemand zijn die de beslissingen in een bedrijf neemt of iemand die een financieel belang heeft.

Wanneer in het ubo-register?

Elke organisatie (bijvoorbeeld een BV of een stichting) die is ingeschreven in het handelsregister moet zijn ubo in laten schrijven in het ubo-register. Let op: een organisatie kan meerdere ubo’s hebben. Elke persoon die uiteindelijk belanghebbende is, moet worden ingeschreven. Sommige organisaties hoeven geen ubo te registreren, bijvoorbeeld de Vereniging van Eigenaars. Benieuwd of uw organisatie een ubo moet registreren? Neem dan contact met ons op.

Het ubo-register en de notaris

De notaris is al een tijdje verplicht om aan organisaties die bij de notaris komen te vragen wie hun ubo’s zijn. Sinds enige tijd moet na het ondertekenen van de oprichting van een nieuwe organisatie de ubo (‘s) aangemeld worden bij de Kamer van Koophandel. Daarna kan de opgerichte rechtspersoon ingeschreven worden.

Komt u naar de notaris voor een dossier waar bij een rechtspersoon betrokken is, dan vraagt de notaris wie de ubo is en wordt in het ubo-register gecontroleerd of de gegevens actueel zijn.

Waarom moet de notaris dit doen?

De notaris heeft deze verplichtingen gekregen in het algemeen belang van een veiliger Nederland en Europa. Deze verplichtingen brengen voor ons extra werk en daarom ook extra kosten voor jou met zich mee.

Bron: Netwerknotarissen

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook