23 mei 2015 Blog

Verantwoordelijkheden uit handen

U heeft het zo druk met het in goede banen leiden van uw onderneming, dat het niet mogelijk blijkt overal bij aanwezig te zijn en alles zelf te doen. De groei van een onderneming betekent dan ook vaak dat verantwoordelijkheden en taken moeten worden gedelegeerd, ook al blijft u als ondernemer eindverantwoordelijk en de baas. De volmacht kan meteen ingaan of pas als er iets met u gebeurt (bijvoorbeeld ziekte of overlijden).

Volmacht

Door middel van een volmacht geeft u een ander verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheden omschrijft u in de volmacht. Degene die de verantwoordelijkheden door die volmacht krijgt, heet gevolmachtigde. Een volmacht zet u dus op papier. Hierbij is het van groot belang dat nauwkeurig wordt vastgelegd hoe ver de gevolmachtigde mag gaan en waarvoor volmacht wordt verleend (het doen van aankopen van bepaalde bedrijfsmiddelen en tot welk bedrag, het verrichten van betalingen etc.). Voor machtigingen op de bankrekeningen van de onderneming vraagt de bank vaak om een apart volmachtformulier in te vullen.

U kunt de volmacht meteen laten ingaan of een later moment kiezen waarop de volmacht ingaat. Als u de volmacht meteen laat ingaan, is er dus naast u iemand die kan handelen als u er niet bent. Dit is praktisch als u bijvoorbeeld op zakenreis bent of als u sowieso iemand naast u wilt hebben die verantwoordelijkheden van u overneemt. U blijft ondanks de volmacht dan nog steeds de baas!

Een volmacht kan ook op een later moment ingaan. Mocht er iets met u gebeuren (plotselinge ziekte, afwezigheid doordat u vanuit het buitenland niet kunt terugkeren vanwege een aswolk) dan is er iemand die tijdelijk uw taken en leiding van de onderneming kan overnemen. U wijst iemand in de volmacht aan in wie u het volste vertrouwen heeft. Een verleende volmacht kunt u later altijd nog intrekken.

Het is belangrijk dat een volmacht juridisch juist is omschreven zodat duidelijk is:

  • Wat de gevolmachtigde mag doen namens u
  • Wanneer de volmacht ingaat

Wij kunnen adviseren over een volmacht en de gevolgen daarvan en vervolgens de volmacht juridisch juist vastleggen.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook