4 augustus 2021 Blog

Wat is een verrekenbeding?

In een samenlevingsbericht kunt u een verrekenbeding opnemen, maar wat is dat eigenlijk een verrekenbeding? Bestaan er verschillende verrekenbedingen?

Wat is een verrekenbeding?

Een verrekenbeding is een afspraak tussen partners om alles wat u heeft (bezittingen, vermogen, en/of inkomsten) op een bepaalde manier te verdelen. Te verrekenen dus, vandaar de naam.

Zijn er verschillende soorten verrekenbedingen?

Er zijn drie soorten verrekenbedingen:

 • finale verrekenbedingen
 • periodieke verrekenbedingen
 • koude uitsluiting

Finaal verrekenbeding

Bij een finaal verrekenbeding regelt u hoe u alles (vermogen, bezittingen en schulden) verdeelt als uw relatie eindigt door scheiding of overlijden.

Periodiek verrekenbeding

Bij een periodiek verrekenbeding, houdt u het hele jaar bij wie wat betaalt. U houdt echt een administratie van bonnetjes bij en kijkt of ieder het juiste deel heeft betaald. Is dit niet zo, dan moet er verrekend worden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat als u afgesproken heeft dat u ieder de helft van de kosten betaalt en aan het eind van het jaar blijkt dat de een € 1000,00 meer betaald heeft dan de ander, de ander deze € 1000,00 moet terugbetalen aan zijn partner. Doet u dit niet en gaat u uit elkaar, dan is er een risico dat de rechter beslist dat u toch moeten afrekenen alsof alles gemeenschappelijk was.

Koude uitsluiting

Bij een koude uitsluiting spreekt u af dat u helemaal niks samen wilt delen of verrekenen: wat van u is blijft van u. U verrekent geen inkomsten, schulden of vermogen. U betaalt de kosten van de huishouding naar rato van uw inkomen. Als u dan uit elkaar gaat, verrekent u niks.

Een voorbeeld als u in uw samenlevingscontract heeft opgenomen dat u recht heeft op elkaars geld en bezittingen.

Dit betekent dat u vermogen met elkaar deelt. Hieronder staat een rekenvoorbeeld hoe deze deling werkt. Dit rekenvoorbeeld is niet op uw persoonlijke situatie gebaseerd maar op de onderstaande voorbeeldgegevens.

Voorbeeldgegevens:

 • Marit en Jasper gaan uit elkaar. Marit heeft € 60.000 aan bezittingen (waarvan € 50.000 uit een erfenis komt) en € 1.000 aan schulden.
 • Jasper heeft € 20.000 aan bezittingen en geen schulden.
 • Er zijn ook bezittingen en schulden die Marit en Jasper samen hebben. Ze zijn ieder voor de helft eigenaar van hun huis. Het huis is € 225.000 waard. De hypotheekschuld is € 185.000.
 • In hun samenlevingscontract staat dat alle bezittingen en schulden worden gedeeld. Eventuele erfenissen en schenkingen worden niet gedeeld.

Vermogen van Marit

eigen bezittingen € 60.000

erfenis € 50.000 -/-

eigen schulden € 1.000 -/-

helft van het huis € 112.500

helft van de hypotheek € 92.500 -/-

= € 29.000

Vermogen van Jasper

eigen bezittingen € 20.000

eigen schulden € 0 -/-

helft van het huis € 112.500

helft van de hypotheek € 92.500 -/-

= € 40.000

Hoe wordt er gedeeld?

 • Jasper heeft het grootste vermogen. Dit komt vooral doordat de erfenis die Marit heeft gekregen buiten de deling blijft en daarom niet wordt meegeteld.
 • De te delen vermogens van Marit en Jasper worden bij elkaar opgeteld en vervolgens door twee gedeeld: (€ 29.000 + € 40.000) / 2 = € 34.500.
 • Jasper heeft het meest te delen vermogen en moet daarom aan Marit een bedrag betalen van € 5.500 (€ 34.500 -/- € 29.000).

Eindresultaat

 • Marit heeft een vermogen van € 84.500 (€ 29.000 + € 5.500 + erfenis van € 50.000).
 • Jasper heeft een vermogen van € 34.500 (€ 40.000 – € 5.500).
Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook