7 juli 2023 Blog

Wat is het verschil tussen een volmacht en een levenstestament?

Een levenstestament is een akte waarin u aangeeft welke volmachten zijn toebedeeld aan uw naasten en waartoe zij gemachtigd zijn. Een volmacht kan betrekking hebben tot verschillende zaken.

Wat is een volmacht?

Het is een schriftelijke verklaring waarin u een vertrouwenspersoon aanwijst die namens u beslissingen kan nemen, bijvoorbeeld als u dat zelf niet meer kunt of niet in de gelegenheid bent om iets te regelen. In een algemene volmacht worden beknopte aanwijzingen aan de vertrouwenspersoon gegeven. Afhankelijk van de aard, laat u deze opstellen door een notaris of u stelt deze zelf op.

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament kunt u een gevolmachtigde aanwijzen om bijvoorbeeld uw zakelijke belangen te behartigen of om mogelijk medische beslissingen te nemen als u daartoe niet meer in staat bent.

In een algemene volmacht wijst u iemand aan in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Dit is van toepassing wanneer u tijdelijk of langdurig (bijvoorbeeld door ziekte of ongeval) niet meer in staat bent zelf te handelen.

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. U laat namelijk bepalingen vastleggen die gelden tijdens uw leven. Dit in tegenstelling tot een gewoon testament, waarin bepalingen zijn vastgelegd die gelden na overlijden.

Verschillende soorten volmachten

De twee hoofdcategorieën zijn volmachten die u zonder notaris kunt opstellen en volmachten die volgens de wet door een notaris opgesteld moeten worden. Onder deze categorieën zijn onderverdelingen gemaakt tussen verschillende volmachten.

Volmachten die u zelf zonder notaris kunt opstellen

  • bijzondere volmacht (bedoeld om één handeling te laten uitvoeren door een gevolmachtigde, bijvoorbeeld gebruik maken van uw stemrecht)
  • medische volmacht (bedoeld om medische wensen vast te leggen)
  • financiële volmacht (bedoeld om bijvoorbeeld uw bankzaken te regelen)

verschil levenstestament en volmacht

Volmachten die volgens de wet door een notaris moeten worden opgesteld

  • Een algemene volmacht is nodig als de gevolmachtigde alle handelingen mag verrichten die u zelf ook zou doen. Zoals het betalen van huur, u vertegenwoordigen bij de gemeente of het verkopen van uw huis. Het is in een algemene volmacht nog steeds mogelijk om handelingen uit te sluiten. Een algemene volmacht is dus heel breed.
  • Een levenstestament is een akte die zijn werking heeft als u nog in leven bent. Helaas kan het zijn dat u door een ongeluk, een val of een ziekte (tijdelijk) niet meer alles kunt. Dit kan op geestelijk niveau, maar er kunnen ook fysieke redenen zijn. U kunt dan tijdens uw leven alvast iemand aanwijzen die in dat geval uw belangen behartigt: een gevolmachtigde. In het levenstestament wordt een combinatie gemaakt van een algemene financiële en een medische volmacht. Ook geeft u in het levenstestament aanwijzingen voor de gevolmachtigde, bijvoorbeeld over wat er moet gebeuren met uw woning als u daar niet meer kunt wonen, of en aan wie er geld geschonken mag worden, wat uw medische wensen zijn, etc.

Een algemene volmacht

In een algemene volmacht wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u beslissingen kan nemen als u dit zelf (tijdelijk) niet kunt. Dit kan door een ziekte, een ongeluk of een verblijf in het buitenland zijn. Het is wel belangrijk dat u degene die u aanwijst volledig vertrouwd.

Een bijzondere volmacht

Een bijzondere volmacht geldt alleen voor een bepaald doel of een specifieke handeling. Je naaste kan in een bijzondere volmacht bijvoorbeeld vast laten leggen wie haar/zijn huis mag verkopen als zij/hij naar een verpleeghuis verhuist.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook