8 februari 2021 Blog

VOF of BV

Na lang twijfelen is het zover, u begint uw eigen onderneming. Leuk en spannend tegelijk. Maar welke rechtsvorm moet u kiezen? Deze keuze is afhankelijk van een aantal zaken. Hieronder ziet u het verschil tussen een VOF en een BV.

Wat is het verschil tussen een VOF en een BV?

Een Vennootschap onder Firma is geen rechtspersoon. Bij een VOF gaan de eigenaar of vennoten rechten en plichten aan waarbij zij volledig aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming, ook met hun privé-bezit. Een VOF moet wel worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar hoeft niet met een notariële akte te worden opgericht. Een VOF heeft meerdere eigenaren, ook wel vennoten genoemd. De winst die in de VOF gemaakt wordt, wordt gezien als inkomen uit onderneming en daarom betaalt u inkomstenbelasting.

Een BV

Een Besloten Vennootschap is wel een rechtspersoon. Als de organisatie schulden maakt, dan kunnen de schuldeisers wel de organisatie hierop aanspreken, maar niet de bestuurders van de organisatie persoonlijk aansprakelijk stellen. LET OP: als er sprake is van wanbeleid, kunnen de bestuurders van de organisatie wel privé aansprakelijk gesteld worden. Een BV moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en moet worden opgericht bij de notaris met een notariële akte. Een BV heeft één of meerdere eigenaren. In een BV moet Vennootschapsbelasting betaald worden.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook