8 mei 2023 Blog

Wat doet de notaris?

Wellicht weet u dat er een notaris betrokken is bij een erfenis. Maar weet u precies wat een notaris doet? Dat leggen wij u graag uit!

Een notaris is bevoegd voor het geven van deskundig advies en het opstellen van officiële stukken (akten), zoals hypotheekakten en testamenten.

Wat doet een notaris daarnaast nog meer?

Een notaris heeft een belangrijke adviserende taak. Zo kunt u bij de notaris om advies en hulp vragen als u bijvoorbeeld wilt weten wat er geregeld moet worden bij de aankoop van een huis of bij een echtscheiding. De notaris verdiept zich als onpartijdige partij in uw persoonlijke situatie. De notaris behartigt dus de belangen van alle betrokkenen. Dus ook van partijen met wie de notaris geen rechtstreeks contact heeft. De notaris moet wel de Belastingdienst, politie en justitie op hun verzoek inzicht geven in het betalingsverkeer. Ook is de notaris verplicht om ongebruikelijke transacties op de bankrekening te melden.

Kan de notaris helpen bij het oprichten van een bedrijf?

Een notaris maakt verschillende soorten aktes. Door een akte van de notaris krijgt u extra zekerheid. In sommige gevallen kan het hebben van een notariële akte zelfs verplicht zijn. Bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht. Daarnaast bieden sommige notarissen diensten aan voor ondernemers. Dat kunnen de volgende zijn: Het helpen bij het oprichten van een B.V., stichting of vereniging. De notaris helpt onder meer met het kiezen van de juiste rechtsvorm. Bij een bestaande onderneming is de hulp van een notaris nodig om de rechtsvorm te wijzigen of om de statuten aan te passen.

Wanneer heeft u nog meer een notaris nodig?

Hieronder  staan er nog een aantal concrete voorbeelden waarbij u een notaris nodig heeft:

  • Opstellen van de hypotheek en leveringsakte bij de aankoop van een huis;
  • Opstellen van een samenlevingscontract;
  • Opstellen van een testament of het wijzigen ervan;
  • Opstellen van geregistreerd partnerschap of huwelijkse voorwaarden;
  • Opstellen van akte van verdeling bij scheiding.
Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook