26 augustus 2019 Nieuws

Bv oprichten vanaf augustus 2021 ook online mogelijk

Vanaf uiterlijk 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn om in Nederland online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen, die op 11 juli in het Publicatieblad van de Europese Unie is geplaatst. Abma Scheurs Notarissen vertelt u er graag meer over.

Wat staat er in deze Europese richtlijn?

De richtlijn verplicht lidstaten van de Europese Unie om het mogelijk te maken dat bepaalde kapitaalvennootschappen (bv’s en nv’s) volledig langs digitale weg (online) worden opgericht. Het doel van deze richtlijn is om drempels voor de oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen weg te nemen. Dit zou het ondernemingsklimaat binnen Europa ten goede komen.

In de richtlijn is opgenomen dat lidstaten nv’s mogen uitzonderen. In Nederland zal het dan ook waarschijnlijk alleen mogelijk worden om online een bv op te richten.

Bv oprichten volledige online?

Op dit moment speelt een notaris bij het oprichten van een bv een belangrijke rol, onder andere ter voorkoming van misbruik en fraude. Ook in de richtlijn wordt ruimte opengelaten voor een dergelijke tussenkomst van de notaris. De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven dat in Nederland de rol van de notaris ook bij het online oprichten van een bv in stand zal blijven, met name met het oog op het voorkomen van misbruik en fraude.

Omdat op grond van de richtlijn bv’s volledig online moeten kunnen worden opgericht, zonder dat de oprichters voor een notaris moeten verschijnen, betekent dat dat Nederlandse notarissen voor het oprichten van bv’s niet alleen zullen gaan werken met een digitale notariële akte maar, ter voorkoming van fraude en misbruik, ook met digitale identificatie, digitale ondertekening en videoconferentie.

Op dit moment werkt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan de ontwikkeling van deze digitale instrumenten.

Vragen?
Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van deze ontwikkelingen. Heeft u er in de tussentijd vragen over? Of wilt u een bv oprichten? Neem dan gerust contact met ons op. Abma Schreurs Notarissen staat voor u klaar.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook