28 april 2012 Nieuws

De kogel is door de Tweede Kamer

Donderdag 26 april jl. heeft demissionair minister De Jager het ‘pakket met maatregelen’ gepresenteerd. In dit plan is onder meer voor de woningmarkt een permanente verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2% opgenomen.

In het akkoord staat over de woningmarkt het volgende:

“Op de woningmarkt vinden belangrijke structurele hervormingen plaats. Het is essentieel om de hypotheekschulden te verminderen, zowel vanuit micro- als vanuit macro-perspectief. Tegelijkertijd is het van belang om het vertrouwen op de woningmarkt te bevorderen. De regering is daarom voornemens om de hypotheekrenteaftrek te handhaven. Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende de looptijd in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek (structurele besparing 5,4 mld). Om de risico’s van hoge hypotheekschulden verder te beperken, wordt de Loan-to-Value ratio geleidelijk beperkt tot 100%.
Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, wordt de overdrachtsbelasting op woningen permanent verlaagd tot 2%. Dat draagt bij aan langdurige zekerheid op de woningmarkt en lagere financiële risico’s. De maatregel wordt gefinancierd uit de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding, inclusief het onbelaste privégebruik van lease-auto’s.”

Het algemene BTW-tarief wordt in oktober 2012 met 2% verhoogd. Dit betekent dat de dienstverlening van de notaris duurder wordt.
De verhoging van de griffierechten gaat voorlopig niet door.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook