29 juni 2015 Bedrijf en beroep

Ondernemingsrecht

Het Ondernemingsrecht houdt zich bezig met de juridische vormgeving en organisatie van de onderneming.

Dit betreft vragen naar de geschikte rechtsvorm van de onderneming en het in orde maken en actueel houden van de bijbehorende overeenkomsten en regelingen. Voor de leden van een maatschap, of de vennoten in een vennootschap onder firma, verschilt dit op allerlei vlak ten opzichte van de regeling die tussen de aandeelhouders van een besloten vennootschap moet worden vastgesteld. De Ondernemingsrecht-advocaat weet hierin raad te geven en het advies ook praktisch uit te voeren in heldere overeenkomsten, die precies vastleggen wat de betrokkenen voor ogen staat.

In de praktijk blijkt, helaas niet zelden, dat zo’n goede vastlegging door de ondernemer was is verwaarloosd. Een goede regeling bij uittreding, of bij patstellingen tussen de partners in de onderneming bij verschillen van mening over het ondernemingbeleid, ontbreekt dan. De Ondernemingsrecht-advocaat adviseert bij de oplossing van dergelijke (dreigende) geschillen.

Ook alle andere kwestie die bij en rond de onderneming kunnen spelen, zijn bij de Ondernemingsrecht-advocaat in goede handen. Kwesties rondom de opvolging (al dan niet in familieverband) of de financiering van de onderneming, bijvoorbeeld.

Een belangrijke tak van dienst is verder de advisering en juridische begeleiding bij fusies en overnames en de begeleiding van ondernemingen die in zwaar weer verkeren.

De Ondernemingsrecht-advocaat overziet bij fusies en overnames het hele speelveld. Al naar gelang de omvang en complexiteit van de overname, werkt deze samen met andere specialisten zoals de accountant, de fiscalist, de register-valuator, de notaris. De taken betreffen onder meer het leiden of begeleiden van de onderhandelingen, het uitvoeren van de (juridische) due diligence (het aankooponderzoek) en de contractuele vastlegging van de uiteindelijke deal.

Helaas is het soms niet te vermijden dat de onderneming in zwaar weer komt te verkeren. Voor ondernemers geldt dan dat zij er goed aan doen zich precies over de mogelijkheden en moeilijkheden te laten informeren. Tot wanneer is een ondernemer nog helemaal vrij te bepalen aan wie deze voorrang geeft bij de betaling van crediteuren? Wat moet de ondernemer doen en nalaten om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen? De Ondernemingsrecht-advocaat geeft hierin advies en praktische begeleiding. Is het einde van de onderneming (een faillissement) niet te vermijden, dan analyseert de Ondernemingsrecht-advocaat de mogelijkheden van een doorstart, en begeleidt deze.

Een belangrijk aspect van het Ondernemingsrecht is de belangen en risico’s van de onderneming zoveel mogelijk af te schermen van de belangen en risico’s van de onderneming persoonlijk. Daarbij gaat het niet alleen over de rechtsvorm van de onderneming, maar ook over zaken als borgstellingen (ten opzichte van de bank of andere financiers) en persoonlijke garanties. Ook daarover adviseert de Ondernemingsrecht-advocaat.

Wat onderscheid de Ondernemingsrecht-advocaten van Abma Schreurs?

Of het er nu om gaat om juridische problemen te voorkomen of op te lossen: wie zijn zaak/kwestie/opdracht aan een advocaat wil geven, kampt met onzekerheid over het kostenplaatje. Het uurtarief mag dan afgesproken zijn, hoeveel uren gaat de behandeling duren?

Bij het aan de Ondernemingsrecht-advocaten van Abma Schreurs voorleggen van een kwestie, speelt dit niet. Wij werken zo:

1. U komt met uw zaak/kwestie/vragen bij een van onze advocaten (telefonisch, per email of bij een gesprek).
2. Deze bestudeert uw informatie en overlegt dan in een gesprek met u over de juridische analyse en een plan van aanpak. Uiteraard wordt dit afgestemd met uw wensen en doelen.
3. Wij koppelen daar, in goed overleg met u, vervolgens een vaste prijsopgave aan. Wij rekenen u precies voor hoe deze is opgebouwd.
4. Geeft u geen opdracht, dan zijn er ook geen kosten gemaakt. Zo ja, dan weet u altijd precies waar u aan toe bent: een vaste prijs, berekend met een inzichtelijk, marktconform tarief.

Neem contact met ons op voor duidelijke antwoorden op uw juridische kwesties.

Wij doen het graag en wij doen het goed!

Neem voor meer informatie over dit rechtsgebied contact op met onderstaande specialisten.

Brochure afbeelding
Download brochure